Svenska vilda bär

Skriftlig fråga 2022/23:894 av Malin Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-03
Överlämnad
2023-08-03
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-17
Sista svarsdatum
2023-08-17
Besvarad
2023-08-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Just nu mognar bären i våra svenska skogar, och vi är många som passar på att skörda och fylla på våra förråd med bland annat hjortron, hallon, blåbär och lingon. Bärplockning har en nära koppling till allemansrätten, och vi har en lång tradition i Sverige av att både plocka och tillvarata våra bär.

Hur mycket bär det blir kan variera mycket år från år, men enligt Sveriges lantbruksuniversitet mognar ungefär 500 000 ton vilda bär under ett normalår. Den svenska skogsbärsnäringen använder årligen 10 000–20 000 ton skogsbär och av bären tillverkas livsmedel och hälsokost som säljs i Sverige och utomlands.

Kvar i skogen blir alltså merparten av bären. Vi har en enorm resurs i våra svenska skogsbär då vi i dag endast plockar cirka 4 procent av alla bär. Genom våra goda och hälsosamma svenska vilda bär kan landsbygden ha en nyckelroll som livsmedelsproducent via lokal förädling, försäljning, innovationer och export.

Många olika faktorer påverkar hur vi ska lyckas få mer bär plockade och in i livsmedelsproduktionen. Den svenska bärindustrin kan utvecklas och bidra till både en ökad försörjningsförmåga och en regional utveckling i skogslänen. En utveckling av värdekedjan för våra vilda bär kommer att bidra till vår livsmedelsstrategi och skapa nya jobbmöjligheter och svenska produkter. Då kan Sverige också bli en världsledande leverantör av innovativa vilda bärprodukter.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Vilka initiativ är ministern beredd att ta för att värdekedjan för svenska vilda bär ska utvecklas?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:894 besvarad av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)


Svar på fråga 2022/23:894 av Malin Larsson (S)
Svenska vilda bär

Malin Larsson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att värdekedjan för svenska vilda bär ska utvecklas.

Regeringen delar bedömningen att det är viktigt att öka svensk livsmedelsproduktion och stärka försörjningsförmågan. Därför har regeringen påbörjat en revidering av livsmedelsstrategin och har genomfört dialoger med berörda parter i livsmedelskedjan. Detta för att formulera Livsmedelsstrategin 2.0 som har utgångspunkt i konsumenternas efterfrågan såväl nationellt som på exportmarknaderna. Revideringen ska bidra till att den totala livsmedelsproduktionen ökar, främjandet av svenskproducerade varor och även minska sårbarheten vid eventuell kris.

Att stödja utveckling och innovation av livsmedelsprodukter är viktigt för att stärka svensk bärindustrin, så att en större andel av bären kan tillvaratas. Inom ramen för livsmedelsstrategins arbete finns sedan tidigare uppdrag till Verket för innovationssystem att genomföra innovationsfrämjande arbete med fokus på livsmedelskedjan och ett nationellt forskningsprogram för livsmedel på Formas. Här har till exempel en centrumsatsning på RISE beviljats medel, kallat FINEST - Mer svenska bär i livsmedel. Den syftar till att utveckla nya förädlingsprocesser för vilda bär och nya attraktiva produkter, vilket ska stärka bärvärdekedjorna.

Inom ramen för Livsmedelsstrategin 2.0 är ett så kallat strategiskt område Kunskap och Innovation. Ny kunskap, forskning och innovation är avgörande för en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion och för att nå målet om ökad svensk livsmedelsproduktion. Här vill vi förenkla och underlätta innovation, såväl på nationell som regional nivå.

Stockholm den 17 augusti 2023

Peter Kullgren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.