Till innehåll på sidan

Statligt stöd till kommuner med många nyanlända elever

Skriftlig fråga 2015/16:1022 av Anette Åkesson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Besvarad
1899-01-01
Överlämnad
2016-03-23
Inlämnad
2016-03-23
Sista svarsdatum
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har fördelat 200 miljoner kronor till de kommuner som tagit emot en relativt stor andel asylsökande och kommunplacerade barn och ungdomar. Efter höstens stora tillströmningar har kommunerna ett ansträngt läge så det är klokt att stödja de kommuner som tagit ett extra stort ansvar. Men man kan ifrågasätta hur Skolverkets konkreta fördelning till kommunerna har gått till.

Syftet med stödet är att stötta utbildningsverksamheten. Då borde rimligtvis pengarna fördelas till de kommuner som har höga kostnader för utbildningen av nyanlända elever. 

Man får intrycket att Skolverket inte tagit reda på var barnen rent faktiskt går i skolan. Till exempel går inte de barn som befinner sig i ankomstboenden i skolan i motsats till barn i asylboenden. Kommuner kan samverka kring boenden för ensamkommande barn respektive placera dem i familjehem i andra kommuner där de sedan går i skolan. 

Ett konkret exempel är Örkelljunga kommun som har många barn i asylboenden, många ensamkommande barn både i delad egen regi men även som placerats i ett stort antal familjehem av andra kommuner men som går i skola i Örkelljunga. Samtidigt har Örkelljunga inte erhållit någon del av de anslagna medlen och får inte heller svar från Skolverket varför så är fallet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 Varför har inte utbetalningen av det statliga stödet för utbildningsverksamhet  kvalitetssäkrats så att det går till de kommuner där barnen verkligen går i skolan?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1022 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr 2016/01474/S

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1022 och fråga 2015/16:1023 av Anette Åkesson (M) Statligt stöd till kommuner med många nyanlända elever

Anette Åkesson har frågat finansminister Magdalena Andersson och mig varför inte utbetalningen av det statliga stödet för utbildningsverksamhet kvalitetssäkrats så att det går till de kommuner där barnen verkligen går i skolan. Ansvaret inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Jag vill börja med att konstatera att ersättningen till kommunerna höjdes med totalt 9,8 miljarder kronor 2015. Samtidigt har vi en situation där ett antal kommuner tar emot ett stort antal nyanlända elever i förhållande till sin storlek.

Regeringen anser att det är helt nödvändigt att stödja kommunerna i detta ansträngda läge och har därför anslagit ytterligare 200 miljoner kronor av tillgängliga medel till kommuner som under 2015 tagit emot många nyanlända. Att ha tagit emot många nyanlända innebär att kommunen ska ha tagit emot asylsökande och kommunplacerade barn och ungdomar motsvarande minst tio procent av antalet barn och ungdomar i kommunen.

Medlen har inte kunnat sökas, utan fördelas av Statens skolverk till de kommuner som uppfyller ovan nämnda kriterier. För att kunna fördela medlen har Skolverket inhämtat statistik från Migrationsverket respektive Statistiska centralbyrån(SCB) och därefter beräknat vilka kommuner som kan komma i fråga.

Totalt har 46 kommuner som samtliga har tagit emot asylsökande och kommunplacerade barn och ungdomar motsvarande minst tio procent av antalet barn och ungdomar i kommunen fått del av medlen.


Skolverket har använt sig av den mest aktuella statistiken från Migrationsverket och SCB för att ta reda på var barnen faktiskt går i skolan. Utbetalningarna är därmed så kvalitetssäkrade som det statistiska underlaget medger.

Stockholm den 30 mars 2016

Gustav Fridolin

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.