Sockerlobbyn

Skriftlig fråga 2015/16:739 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-03
Överlämnad
2016-02-03
Anmäld
2016-02-04
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I kostråd från såväl nordiska organisationer som från Världshälsoorganisationen rekommenderas begränsningar av sockerkonsumtionen, som bland annat kan leda till övervikt och fetma. Men när EU:s livsmedelsmyndighet, Efsa, skulle föreslå rekommendationer för sockerintag vägrade man föreslå någon begränsning. Detta har Sveriges Radio-programmet Matens pris avslöjat i veckan.

Matens pris konstaterar också att 8 av de 21 medlemmarna i Efsas så kallade expertpanel för socker har direkta kopplingar till företag som säljer produkter med mycket socker som innehåll. Dessutom har flera av de studier som Efsa har använt sig av för sitt beslut om sockerrekommendationer finansierats av den europeiska sockerindustrin, läsktillverkare i USA och godisföretag. Det är inte första gången det avslöjas hur olika expertpaneler i EU låter sig domineras av kommersiella intressen.

Sverige är medlem i EU. Därför har vi också ett ansvar för Efsa och andra EU-organ. Här måste det finnas en tydlig rågång mellan politik och kommersiella intressen. Det är uppenbart att det har brustit i fallet Efsa.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att verka för en omorganisering av Efsas expertpanel för socker för att stärka oberoendet från kommersiella krafter?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:739 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/00942/DL

                         

Näringsdepartementet

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:739 av Jens Holm (V) Sockerlobbyn

Jens Holm har frågat folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern om han avser att vidta några åtgärder för att verka för en omorganisering av Efsas expertpanel för socker för att stärka oberoendet från kommersiella krafter.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, ska bidra till att förbättra livsmedelssäkerheten, säkerställa ett högt konsumentskydd och skapa förtroende för EU:s livsmedelsproduktion. Det är bekymmersamt om vi inte kan känna förtroende för myndigheten, och det är allvarlig kritik som framkommit. Efsa etablerades 2002 och har sedan starten arbetat med att utveckla aspekter som att säkerställa oberoendet och transparensen i arbetet. En policy för jävsdeklarationer fastställdes 2007. Efsa har senare utvecklat tydligare riktlinjer och började 2012 att arbeta utifrån en ny policy för oberoende i beslutsfattande processer. Den rapport om bl.a. socker som togs upp i radioprogrammet publicerades av Efsa 2010. Myndighetens arbete med att stärka processerna för att säkerställa oberoendet har följaktligen utvecklats sedan den rapporten gavs ut.

En expertpanel i Efsa har tre års mandat med möjlighet till förlängningar, och panelen har ett relativt brett arbetsområde. I det här fallet var det expertpanelen för dietprodukter, nutrition och allergier, som arbetade med rapporten. Panelen har idag till största delen nya medlemmar.

Det är viktigt att Efsa som självständig myndighet kan leverera oberoende rapporter. Jag kommer noga att följa frågan.

Stockholm den 10 februari 2016

Sven-Erik Bucht

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.