Till innehåll på sidan

Socialministerns ställningstagande om munskydd

Skriftlig fråga 2020/21:2002 av Björn Söder (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-02-26
Överlämnad
2021-03-01
Anmäld
2021-03-02
Svarsdatum
2021-03-10
Sista svarsdatum
2021-03-10
Besvarad
2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I Aktuellt i SVT den 24 februari 2021 sa socialministern följande: Jag säger egentligen det som jag och Folkhälsomyndigheten och många andra har sagt sedan den här pandemin började, att munskydd ska användas. Detta med anledning av att flera partier vill ha skärpta munskyddskav bland allmänheten.

Det kan konstateras att socialministern far med osanning och ljuger inför svenska folket. Hon har nämligen aldrig tidigare hävdat att munskydd ska användas bland allmänheten. Det har heller inte Folkhälsomyndigheten gjort, tvärtom.

Vid en pressträff den 29 juli 2020 sa socialministern: Vi ser inte i det här läget, med kraftigt avtagande smittspridning, att det skulle vara läge att kräva munskydd i offentliga miljöer. Hon sa vidare: Vi har inte den, om jag får använda uttrycket, traditionen, kulturen.

I TV4 den 17 november 2020 sa socialministern, med anledning av att WHO ansåg att Sverige borde införa krav på munskydd, att så här långt så har inte myndigheten sagt att vi generellt sett ska ha munskydd. Hennes kommentar till WHO:s uppmaning var att hon tolkar inte riktigt deras kommentar som att Sverige ska utan man ska överväga precis som vi hela tiden gör.

I ett svar på en skriftlig fråga så sent som den 2 december 2020 meddelade socialministern att införa rekommendationer om användning av munskydd är ingen politisk fråga. Folkhälsomyndigheten är den expertmyndighet som i Sverige ansvarar för åtgärder mot olika typer av hälsohot, däribland det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Och vidare att eventuella rekommendationer om munskyddsanvändning i samhället bör således utfärdas efter bedömning av Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna.

Först den 18 december beslutade man att från den 7 januari i år skulle rekommendation om munskydd – under rusningstid – i kollektivtrafiken gälla.

Under hela pandemin har socialministern och övriga regeringen vägrat att ta politiskt ansvar och i stället bara pekat på sin expertmyndighet och hänvisat till den. Resultatet är förödande.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

När under 2020, före pressträffen den 18 december, hävdade ministern att munskydd ska användas bland allmänheten, och har detta varit en rekommendation från regeringens sida?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2002 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)


Svar på fråga 2020/21:1999 av Markus Wiechel (SD)
Pandemihanteringen, 2020/21:2002 av Björn Söder (SD) Socialministerns ställningstagande om munskyddfråga och 2020/21:2018 Ställningstagande i fråga om användning av munskydd av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Markus Wiechel har frågat mig om jag kan förklara mina uttalanden, som enligt frågeställaren till synes skiljer sig avsevärt från tidigare uttalanden, och vilket ställningstagande jag egentligen gjort när det gäller användningen av munskydd. Björn Söder har frågat mig när under 2020, före pressträffen den 18 december, jag hävdat att munskydd ska användas bland allmänheten om detta varit en rekommendation från regeringens sida. Ann-Christine From Utterstedt har frågat mig hur jag motiverar att olika uppgifter lämnats, och vad som är mitt ställningstagande ifråga om användningen av munskydd.

Munskydd är ingen politisk fråga. Rätt använt bedömer Folkhälso-myndigheten att munskydd är ett komplement till de effektivaste och grundläggande smittskyddsåtgärderna: stanna hemma vid minsta förkylningssymptom, tvätta händerna noga och ofta, hålla avstånd till andra människor, endast umgås med den närmsta mindre kretsen, arbeta hemifrån om möjligt och undvika platser där trängsel kan uppstå. Munskydd ska således användas och behandlas som den skyddsutrustning de är och användas i de miljöer och sammanhang som Folkhälsomyndigheten eller smittskyddsläkare rekommenderar det.

Stockholm den 10 mars 2021

Lena Hallengren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.