Slaget om rymdturisterna

Skriftlig fråga 2013/14:495 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2014-03-13
Anmäld
2014-03-13
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar anmält
2014-03-20
Besvarad
2014-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 13 mars

Fråga

2013/14:495 Slaget om rymdturisterna

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

I Kiruna håller en ny industri på att växa fram. Sverige kan om några år vara världsledande på en rymdhamn med dagliga avgångar mot tyngdlöshet.

Att ta steget och utveckla bemannad rymdfart där turism är en del, forskning och utbildning en annan, kommer att öka tillväxten och kunskaperna i Sverige. Att åka till rymden tur och retur och uppleva tyngdlöshet kommer att intressera många människor från hela världen.

Rymdresor är något som ökar, och det finns flera andra länder som konkurrerar och ligger i framkant. Konkurrensen är hård. Ett hinder som finns i dag är att det saknas regler och riktlinjer för att lyfta med bemannade rymdraketer enligt rymdlagen.

Jag vill ställa följande fråga till näringsminister Annie Lööf:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att bemannade rymdresor ska kunna förverkligas?

Svar på skriftlig fråga 2013/14:495 besvarad av Näringsminister Annie Lööf

den 20 mars

Svar på fråga

2013/14:495 Slaget om rymdturisterna

Näringsminister Annie Lööf

Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder för att bemannade rymdresor kan förverkligas.

Inom regeringen är arbetet fördelat så att utbildningsminister Jan Björklund ansvarar för rymden och jag som näringsminister för turism.

Sverige behöver fler hållbara turistdestinationer som är internationellt konkurrenskraftiga. Regeringen gav därför 2012 Tillväxtverket i uppdrag att genomföra insatser för att stärka och utveckla hållbara turistdestinationer. Kiruna var en av de fem pilotdestinationer som valdes ut för att ta del av insatsen bland annat utifrån Kirunas engagemang och satsningar på rymden. Regeringens satsning på totalt 60 miljoner kronor pågår nu för fullt, och utvecklingen av bemannad rymdfart och rymdturism utgör en viktig potential för Kiruna som destination.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.