Till innehåll på sidan

Skattemedel till konst för maskar, skalbaggar och svampar

Skriftlig fråga 2018/19:395 av Björn Söder (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-03-13
Överlämnad
2019-03-13
Anmäld
2019-03-14
Svarsdatum
2019-03-20
Sista svarsdatum
2019-03-20
Besvarad
2019-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Tidningen Världen idag rapporterade den 11 mars att Kulturbryggan, som drivs av den statliga myndigheten Konstnärsnämnden, beviljat ett bidrag på
1 030 000 kronor till ett konstnärspar för att – läs och häpna – göra konst för maskar, skalbaggar och svampar. I sin ansökan har konstnärsparet, enligt tidningen Expressen, angett att det inte är säkert att vi människor alls kommer att kunna se denna konst.

Kulturbryggans verksamhetsledare Mikael Theorin försvarar projektet, och kulturminister Amanda Lind (MP) säger till Expressen att som minister varken kan eller får jag kommentera eller försöka påverka myndigheters enskilda beslut. Det är också viktigt att det inte är vi politiker som styr över kulturens innehåll.

Fri konst och kultur i all ära, men när det går skattemedel till fullständigt vansinniga projekt bör ansvarigt statsråd ställas till svars. Om inte ett statsråd kan, eller vill, vidta lämpliga åtgärder bör frågan om huruvida statsrådens funktion över huvud taget är nödvändig diskuteras. Som statlig myndighet får Konstnärsnämnden varje år ett regleringsbrev. Där meddelar regeringen vilka anslag myndigheten har under året och hur de kan användas. I regleringsbrevet står också vilka mål myndigheten ska arbeta mot och hur resultaten ska rapporteras. Vidare har regeringen andra möjliga åtgärder att vidta som att förändra myndighetens ledning.

Jag är medveten om att beslutet om miljonbidraget för detta konstprojekt för maskar, skalbaggar och svampar fattades under den förra kulturministern Alice Bah Kuhnkes tid, men nuvarande kulturminister har ett ansvar för hur skattemedel fördelas och hur myndigheten sköts.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Kommer ministern att i kommande regleringsbrev tillförsäkra att skattemedel används på ändamålsenligt sätt, och vilka övriga åtgärder kommer ministern att vidta gentemot myndigheten Konstnärsnämnden?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:395 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)Ku2019/

00573

/KO

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:395 av Björn Söder (SD) Skattemedel till konst för maskar, skalbaggar och svampar

Björn Söder har frågat mig om jag i kommande regleringsbrev kommer att tillförsäkra att skattemedel används på ett ändamålsenligt sätt och vilka övriga åtgärder jag kommer att vidta gentemot myndigheten Konstnärsnämnden.

Jag vill inleda med att säga att principen om armlängds avstånd inom kultur-och konstnärspolitiken är en förutsättning och utgångspunkt för den statliga politiken på området. Det innebär att regeringen beslutar om budgetramar och bidragsförordningar, men att det sedan är professionen i form av bedömningsgrupper som beslutar i de enskilda bidragsärendena. Syftet med denna ordning är att säkerställa och värna den konstnärliga friheten.

Regeringen följer upp myndighetens resultat i regelbundna dialoger med myndighetsledningen. Dessutom gör Riksrevisionen årliga granskningar av hur de statliga medlen används. Det är dock en viktig princip att regeringen inte blandar sig i hur myndigheterna, i det här fallet Konstnärsnämnden, beslutar i enskilda ärenden. Jag anser inte att politiker ska ha makt att styra över innehållet i kulturen. Den konstnärliga friheten måste värnas.

Stockholm den 20 mars 2019

Amanda Lind

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.