Skattehöjningar på biodrivmedel

Skriftlig fråga 2015/16:867 av Per Åsling (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-24
Överlämnad
2016-02-25
Anmäld
2016-02-26
Sista svarsdatum
2016-03-02
Svarsdatum
2016-03-09
Besvarad
2016-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Läget är just nu akut för producenter och leverantörer av biodrivmedel, och i förlängningen för klimatet. Som en effekt av regeringens skattehöjningar på biodrivmedel minskar volymerna etanol och FAME kraftigt.

Som exempel räknar branschen med en årlig volymminskning på 150 000 kubikmeter med det nuvarande, och accelererande, volymtappet på biodiesel (branschens egen statistik för FAME). Samtidigt är etanolförsäljningen rekordlåg. Försäljningen av E85 sjönk med 40 procent under 2015. I december månad var nedgången hela 55 procent.

I dag straffbeskattas etanol och biodiesel, medan fossila drivmedel gynnas av ett lågt oljepris och av regeringens skattepolitik. Regeringen har heller inte lyckats presentera en långsiktig strategi för "långsiktigt hållbara och stabila villkor för biodrivmedel" – något som man kommunicerat som målsättning att göra så snabbt som möjligt under mandatperioden.

Som en första åtgärd uppmanar vi därför regeringen att omedelbart genomföra nya överkompensationsberäkningar som ligger till grund för skattehöjningen på biodrivmedel och justera skattenivåerna efter rådande läge. Det är inget annat än orimligt att fortsätta titta i backspegeln för att styra riktningen framåt.

Min fråga till finansministern är därför:

Kommer ministern att ta initiativ till en omedelbar revidering av de överkompensationsberäkningar som ligger till grund för skatten på biodrivmedel, och hur ser ministern på Sveriges möjligheter att behålla koldioxidskattebefrielsen för biodrivmedel även efter 2018? 

Svar på skriftlig fråga 2015/16:867 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/00733

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:867 av Per Åsling (C) Skattehöjningar på biodrivmedel

Per Åsling har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till en omedelbar revidering av de överkompensationsberäkningar som ligger till grund för skatten på biodrivmedel samt hur jag ser på Sveriges möjligheter att behålla koldioxidskattebefrielsen för biodrivmedel även efter 2018.

Det är angeläget att skatteregler och åtgärder är hållbara och försvarbara i ett EU-rättsligt perspektiv. Stabila villkor är också viktiga för de aktörer som producerar och handlar med biodrivmedel samt för de företag som tillverkar fordon som drivs med dessa drivmedel. Regeringens målsättning är att så snabbt som möjligt under mandatperioden ha regler på plats som ger långsiktigt hållbara och stabila villkor för biodrivmedel. Arbete pågår just nu inom Regeringskansliet med att ta fram sådana förslag och jag vill inte föregå detta arbete genom att uttala mig om Sveriges möjligheter att behålla koldioxidskattebefrielsen efter 2018.

En av förutsättningarna för att få ge statligt stöd enligt EU-rätten är att stödet är nödvändigt. Energimyndigheten har därför i uppdrag att regelbundet lämna rapporter till regeringen om de skattebefriade biodrivmedlen överkompenserats. Överkompensation uppstår om stödet överstiger merkostnaderna för framställningen av biodrivmedlet. Den energiskatt som tas ut på vissa biodrivmedel är ett resultat av minskningar av skattebefrielsen som både den här regeringen och den förra regeringen varit tvungna att göra för att åtgärda uppkommen överkompensation. Energimyndigheten har precis överlämnat sin rapport för 2015. Rapporten analyseras nu inom Regeringskansliet och kommer därefter att utgöra en del av regeringens underlag för framtida bedömningar av beskattningen av biodrivmedel på kort sikt.

Stockholm den 9 mars 2016

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.