Till innehåll på sidan

Skärpta straffskalor i samband med matbedrägerier

Skriftlig fråga 2015/16:711 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-28
Överlämnad
2016-01-28
Anmäld
2016-02-02
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

En tydlig innehållsmärkning av livsmedel garanterar att konsumenter kan göra informerade val. Det är ett kontrakt, mellan livsmedelsproducenten och konsumenten, som ska värnas. Dessutom är olika typer av märkning ofta resultatet av livsmedelsbranschens egna ansträngningar. Detta bör tas på stort allvar: Ett fåtal oseriösa aktörer riskerar inte bara sina kunders förtroende, utan äventyrar också anseendet för en hel bransch.

I början av 2016 har ett stort fall av matbedrägeri uppdagats, där två företag misstänks ha sålt tonvis av utländskt kött som svenskt och kravmärkt. Frågan om straff för matbedrägerier är därmed återigen på tapeten.

När Livsmedelsverket larmade om det specifika fallet kommenterade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till TT den 18 januari på följande sätt:

– Jag är medveten om Livsmedelsverkets önskemål om en skärpning av straffskalan, men det är en komplex fråga. I vissa fall kan givetvis straffbestämmelser i annan lagstiftning aktualiseras, till exempel brottsbalken och lagen om straff för smuggling, där fängelsestraff kan vara aktuellt.

Efter att nyheten sedan briserat verkar landsbygdsministern ha bytt fot. I en intervju med P4 Radio Gotland den 26 januari menar landsbygdsministern att han inte är främmande för att skärpa straffskalorna ytterligare, och dessutom inkludera fängelse.

Detta är en positiv nyhet. Gott djurskydd och en låg antibiotikaanvändning är en konkurrensfördel för svenska livsmedelsproducenter. Att vårt höga anseende ska urholkas, och i förlängningen försämra vår konkurrenskraft, till följd av slapphänthet mot oseriösa aktörer är otänkbart.

Därför är det viktigt att landsbygdsministern också följer upp sina löften med verklig politik – förslagsvis genom en proposition till Sveriges riksdag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Har statsrådet tagit några initiativ för att skärpa straffskalorna vid matbedrägerier?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:711 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/00790/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:711 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Skärpta straffskalor i samband med matbedrägerier

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag har tagit några initiativ för att skärpa straffskalorna vid matbedrägerier.

Som jag nyligen har svarat Åsa Coenraads, vill jag understryka att det är oacceptabelt att det fuskas med livsmedel, oavsett vilken sorts fusk det handlar om. Konsumenterna ska kunna lita på att den mat man köper är säker och är den som det utges att vara. Ansvaret för att livsmedel som säljs är säkra och tillförlitligt märkta ligger på livsmedelsföretagen.

När det gäller frågan om skärpta straffskalor vid matbedrägerier så är detta en komplex fråga och något som måste noggrant övervägas. Jag avser att initiera en översyn av nuvarande straffrättsliga reglering på livsmedelsområdet och närliggande områden, där frågor om till exempel återinförande av fängelse men även införande av sanktionsavgifter kan ses över.

Stockholm den 10 februari 2016

Sven-Erik Bucht

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.