Till innehåll på sidan

Sanktionsavgifter för andra än yrkesfiskare

Skriftlig fråga 2015/16:861 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-24
Överlämnad
2016-02-25
Anmäld
2016-02-26
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I den rödgröna regeringens propositionsförteckning för våren 2016 listas under rubriken Näringsdepartementet att en proposition med namnet Sanktionsavgifter för andra än yrkesfiskare ska läggas på riksdagens bord den 18 februari 2016, detta för att propositionen ska kunna genomgå riksdagsbehandling före sommaren.

Propositionen har däremot inte nått riksdagen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vad är orsaken till förseningen, och när avser regeringen att överlämna propositionen Sanktionsavgifter för andra än yrkesfiskare till riksdagen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:861 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/01636/FJR

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:861 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Sanktionsavgifter för andra än yrkesfiskare

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om orsaken till förseningen av propositionen Sanktionsavgifter för andra än yrkesfiskare och när regeringen avser att överlämna propositionen till riksdagen.

Regeringen fattade beslut om propositionen den 25 februari 2016. Så snart propositionen har tryckts kommer den att lämnas till riksdagen. Detta beräknas kunna ske den 1 mars. Det är alltid svårt att i förväg med exakthet kunna avgöra när en proposition är färdig för regeringsbeslut. I detta fall kommer propositionen att lämnas till riksdagen en dryg vecka senare än vad som aviserats i propositionsförteckningen.

Stockholm den 2 mars 2016

Sven-Erik Bucht

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.