Till innehåll på sidan

Samarbete med Taiwan inom digitalisering och cybersäkerhet

Skriftlig fråga 2022/23:751 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-02
Överlämnad
2023-06-05
Anmäld
2023-06-07
Svarsdatum
2023-06-14
Sista svarsdatum
2023-06-14
Besvarad
2023-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

Den 1 juni skrevs historia då ett e-avtal undertecknades om ett samarbete mellan Taiwans National Institute of Cyber Security och litauiska Innovation Agency. 

Detta memorandum formaliserar en avsiktsförklaring från Taiwan och Litauen om att stärka den digitala motståndskraften, vårda den digitala industrins talanger, främja säker internetnavigering och minska negativa företeelser på internet. Det är onekligen ingen slump att det är just mellan dessa två som avtalet skrivs. Båda är nämligen framstående i fråga om att värna fundamentala värderingar om fria, demokratiska och öppna samhällen.

Taiwans digitaliseringsminister Audrey Tang, som undertecknad haft förmånen att träffa, menade bland annat att Taiwans och Litauens digitala synergi också kan medföra digitalt talangutbyte och ett fördjupat relaterat samarbete.

Det borde inte komma som någon överraskning att det finns flera fördelar som även Sverige kan dra genom ett samarbete mellan Sverige och Taiwan inom digitalisering och cybersäkerhet:

  1. Teknisk expertis: Sverige och Taiwan är kända för sin starka tekniska kompetens och för sin innovationskultur. Genom ett ökat samarbete kan vi utbyta teknisk expertis inom digitalisering och cybersäkerhet. Det kan inkludera kunskapsutbyte om avancerade teknologier, såsom artificiell intelligens (AI), blockchain och molntjänster.
  2. Gemensamma forskningsprojekt: Samarbeten mellan svenska och taiwanesiska forskningsinstitutioner och universitet kan främja gemensamma forskningsprojekt inom digitalisering och cybersäkerhet. Det kan stimulera innovation, främja utvecklingen av nya tekniker och bidra till att lösa gemensamma utmaningar inom området.
  3. Affärsmöjligheter: Ett närmare samarbete kan skapa affärsmöjligheter för företag i båda länderna. Genom att dela kunskap och resurser kan svenska och taiwanesiska företag dra nytta av varandras marknader och kompletterande kompetenser. Det kan leda till ökad handel och investeringar inom digitalisering och cybersäkerhet.
  4. Kunskapsutbyte om cybersäkerhet: Sverige och Taiwan har båda en hög medvetenhet om vikten av cybersäkerhet. Genom att samarbeta kan de utbyta erfarenheter och bästa praxis för att stärka sina respektive nationella cybersäkerhetsstrukturer och skydda sina digitala infrastrukturer. Det kan innefatta utbyte av information om hotbildsanalyser, incidentrespons och kapacitetsuppbyggnad inom cybersäkerhet.
  5. Standardisering och reglering: Samarbetet kan också bidra till att främja harmonisering av tekniska standarder och reglering inom digitalisering och cybersäkerhet. Genom att arbeta tillsammans kan Sverige och Taiwan spela en aktiv roll i utformningen av internationella standarder och policyer för att säkerställa interoperabilitet och skydd av digitala system.

Ett samarbete mellan Sverige och Taiwan som liknar det som tecknats mellan Litauen och Taiwan inom digitalisering och cybersäkerhet skulle innebära många fördelar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Erik Slottner:

 

Kan statsrådet verka för att teckna ett liknande avtal mellan Sverige och Taiwan som det som nyligen tecknats mellan Litauen och Taiwan eller kan statsrådet tänka sig att på annat sätt verka för ett ökat samarbete med Taiwan inom de aktuella områdena?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:751 besvarad av Statsrådet Erik Slottner (KD)


Svar på fråga 2022/23:751 av Markus Wiechel (SD)
Samarbete med Taiwan inom digitalisering och cybersäkerhet

Markus Wiechel har frågat mig om jag kan verka för att ett liknande avtal tecknas mellan Sverige och Taiwan som det som nyligen tecknats mellan Litauen och Taiwan inom digitalisering och cybersäkerhet eller om jag kan tänka mig att på annat sätt verka för ett ökat samarbete med Taiwan inom de aktuella områdena.

Taiwan är en viktig likasinnad ekonomisk och högteknologisk partner i regionen och har en betydande förmåga på cyber- och digitaliseringsområdena. Sverige och EU har ett intresse av att fortsätta utveckla samarbetet med Taiwan inom en rad områden - inklusive digitalisering, ny teknik, desinformation, forskning, handel och investeringar. Från svensk sida välkomnar vi det fortsatta arbetet i den strukturerade handels- och investeringsdialogen mellan EU och Taiwan, inklusive vad gäller åtgärder för att förenkla digital handel mellan parterna. Regeringen ser goda förutsättningar till ett utökat utbyte mellan Sverige och Taiwan inom ramen för ett-Kina-politiken.

Stockholm den 14 juni 2023

Erik Slottner

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.