Till innehåll på sidan

Säkerhetsrisker kring elmarknadshubben

Skriftlig fråga 2020/21:337 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-11-03
Överlämnad
2020-11-04
Anmäld
2020-11-05
Svarsdatum
2020-11-11
Sista svarsdatum
2020-11-11
Besvarad
2020-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I våras frågade jag statsrådet om riskerna med den elmarknadshubb som Svenska kraftnät på uppdrag av regeringen har arbetat med sedan 2015. Statsrådet beskrev då att regeringen arbetar med att ta fram en produkt med förslag till nödvändiga författningsändringar för att införa elmarknadshubben och att säkerhetsfrågor och frågor som rör totalförsvaret skulle ges stor vikt i arbetet. Det är ett arbete som nu under hösten har pausats av Svenska kraftnät med hänvisning till att man väntar på att nödvändig lagstiftning måste komma på plats.

Kartläggningar av it-system som är kopplade till elförsörjningen för att inhämta säkerhetsklassad information är vanligt, vilket bland annat Militära säkerhets- och underrättelsetjänsten, MUST, varnat för. Elmarknadshubben skulle samla mer än 4,5 miljoner kunders mätdata och anläggningsinformation på ett och samma ställe. 

Försvarsmakten varnar för en etablering av en hubb. Anledningen är att tillgänglig information kan ge en detaljerad bild av den svenska elnätsstrukturen, vilket i sin tur kan möjliggöra en kartläggning av bland annat sårbarheter och brister i elnätet. Det är dock inte bara elnäten som kan kartläggas utan även konsumtionen av el på detaljnivå – vilket synliggör till exempel industriers förbrukning och var militären har elintensiva verksamheter (servrar).

Med anledning av det vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Anser statsrådet att säkerhetsaspekterna med elmarknadshubben är säkerställda och om så inte är fallet, hur ser statsrådet på andra lösningar för att förbättra processerna på slutkundsmarknaden?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:337 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:337 av Mattias Bäckström Johansson (SD) Säkerhetsrisker kring elmarknadshubben

Mattias Bäckström Johansson har frågat mig om jag anser att säkerhetsaspekterna med elmarknadshubben är säkerställda och om så inte är fallet, hur jag ser på andra lösningar för att förbättra processerna på slutkundsmarknaden.

Jag svarade i mars 2020 på en fråga från Mattias Bäckström Johansson som också gällde elmarknadshubben och säkerhetsfrågor. Mitt svar på den fråga han nu ställer är samma svar som jag gav i mars 2020.

Etablering av en så kallad elmarknadshubb är viktig bland annat för att skapa bättre förutsättningar för efterfrågeflexibilitet och underlätta för nya marknadsaktörer och sammantaget öka konkurrensen på elmarknaden.

Affärsverket svenska kraftnät arbetar, efter uppdrag från regeringen, med att utveckla och i framtiden driva en elmarknadshubb. I detta arbete lägger Svenska kraftnät stort fokus på säkerhetsfrågor.

Regeringen å sin sida arbetar med att ta fram en produkt med förslag till nödvändiga författningsändringar för att införa elmarknadshubben. Säkerhetsfrågor och frågor som rör totalförsvaret ligger högt på regeringens dagordning och ges stor vikt i arbetet med författningsändringarna. Regeringen kommer att återkomma med en produkt med förslag till reglering.

Stockholm den 11 november 2020

Anders Ygeman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.