Rymdstrategi

Skriftlig fråga 2016/17:1288 av Mathias Sundin (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-04-25
Överlämnad
2017-04-26
Anmäld
2017-04-27
Svarsdatum
2017-05-03
Sista svarsdatum
2017-05-03
Besvarad
2017-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Vid ett flertal tillfällen har jag lyft behovet av en svensk rymdstrategi. Före forskningspropositionen sa rymdministern att besked kommer efter forskningspropositionen. Nu har det gått mer än ett halvår sedan den presenterades, men ännu finns inget besked.

Sverige har stora möjligheter inom området, och det finns flera lågt hängande frukter som regeringen kan genomföra utan några kostnader och som kan bidra till en mycket stark svensk rymdindustri.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Avser statsrådet och regeringen att ta fram en svensk rymdstrategi?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1288 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

2017-05-03

Dnr U2017/02065/F

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1288 av Mathias Sundin (L) Rymdstrategi

Mathias Sundin har frågat mig om jag och regeringen avser att ta fram en svensk rymdstrategi.

Mitt svar är ja. Jag och regeringen avser att ta fram en svensk rymdstrategi.

Stockholm den 3 maj 2017

Helene Hellmark Knutsson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.