Rymdlagen

Skriftlig fråga 2018/19:454 av Fredrik Christensson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-03-25
Överlämnad
2019-03-26
Anmäld
2019-03-27
Svarsdatum
2019-04-03
Sista svarsdatum
2019-04-03
Besvarad
2019-04-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

I höstas behandlade Sveriges riksdag en strategi för svensk rymdverksamhet. Ett strategiskt mål var att svensk rymdlagstiftning dels ska utgöra ett stöd för rymdverksamhet i Sverige och säkerställa att  internationella åtaganden efterlevs, dels möjliggöra privata investeringar i svensk rymdverksamhet. Den insats som ska göras för att uppnå målet är en översyn av rymdlagen för att stärka fortsatt svensk rymdverksamhet.

Den svenska rymdlagen är från år 1983. Mycket har hänt sedan dess. Att göra en översyn av rymdlagen är därför nödvändigt för att säkerställa att den tar hänsyn till dagens behov och framtida möjligheter.

Rymden är en strategisk tillgång för att möta samhällets behov och för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Det ger positiva effekter på allt från utbildning och forskning till försvar och miljö. Att ha en modern och ändamålsenlig lagstiftning är nödvändigt för att stärka Sverige som rymdnation. 

Min fråga till statsrådet Matilda Ernkrans är därför:

 

När avser ministern och regeringen att presentera översynen av rymdlagen?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:454 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)U2019/

01264

/F

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:454 av Fredrik Christensson (C)
Rymdlagen

Fredrik Christensson har frågat mig när regeringen avser att presentera en översyn av rymdlagen.

Januariavtalet är en historisk sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna med ett antal reformer som rustar Sverige för framtiden. För regeringen innebär det att resurser nu avsätts så att en rad prioriterade utredningar omgående kan tillsättas. Detta är en avsiktlig prioritering.

Samtidigt har Sverige en nationell rymdstrategi som presenterades av regeringen i slutet på förra mandatperioden och som riksdagen ställt sig bakom. I strategin lyfts behovet av att se över rymdlagen. Regeringen anser att det fortfarande är en angelägen åtgärd att modernisera rymdlagen och avser återkomma i frågan.

Stockholm den 3 april 2019

Matilda Ernkrans

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.