Rymdlagen

Skriftlig fråga 2018/19:284 av Betty Malmberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-02-20
Överlämnad
2019-02-21
Anmäld
2019-02-26
Svarsdatum
2019-02-27
Sista svarsdatum
2019-02-27
Besvarad
2019-02-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Riksdagen har antagit en strategi för svensk rymdverksamhet, vilket är mycket positivt. Förutom att leverera samhällsekonomiska nyttigheter är rymd också en betydelsefull näring med stor potential för landet. Rymdverksamheten är kunskapsintensiv och möjliggör tekniksprång och utveckling inom olika branscher alltifrån miljöteknik, finans och bygg till lantbruk. Men för att rymdens fulla potential ska kunna utvecklas och tas till vara krävs att de regleringar som rör rymdverksamhet anpassas till dagens och morgondagens behov. Det är därför av yttersta vikt att den nuvarande lagstiftningen moderniseras.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

När har regeringen för avsikt att tillsätta en utredning med syfte att modernisera rymdlagen?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:284 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)U2019/

00616/F

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:284 av Betty Malmberg (M)
Rymdlagen

Betty Malmberg har frågat mig när regeringen har för avsikt att tillsätta en utredning med syfte att modernisera rymdlagen.

Regeringens politik bygger på en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Denna överenskommelse har högsta prioritet och medför flera utredningar som måste inledas omgående. Det innebär att vissa utredningar som tidigare varit prioriterade men inte direkt svarar mot någon punkt i överenskommelsen måste senareläggas.

Det är fortfarande en angelägen åtgärd att göra en översyn av rymdlagen i syfte att modernisera den. Jag avser att återkomma om när en utredning kan tillsättas för detta ändamål.

Stockholm den 27 februari 2019

Matilda Ernkrans

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.