Rumänska körkort

Skriftlig fråga 2022/23:649 av Pontus Andersson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-10
Överlämnad
2023-05-11
Anmäld
2023-05-12
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

En allt vanligare företeelse i Sverige är att personer på ett eller annat sätt tillskansar sig rumänska körkort. Skälen kan vara många, men att utbildningen i Sverige är dyr, att det är långa väntetider eller att man helt enkelt inte förstår vikten av att lära sig trafikregler eller att köra på ett säkert sätt kan vara några.

Körkortsutbildningen i Rumänien är långt från lika omfattande som den svenska och dessutom betydligt billigare. Den är så pass billig att personer väljer att resa ned till Rumänien för att ta sitt körkort där. Körkortet kan sedan bytas ut mot ett svenskt körkort.

En annan variant är att byta körkort från länder utanför Europa till rumänska körkort, som i sin tur kan bytas mot svenska.

Sverige har en nollvision för antalet döda och allvarligt skadade i trafiken. För att närma sig detta mål krävs det inte bara att den tekniska utvecklingen går framåt, vilket har räddat många liv, utan också att de som kör bil i Sverige har fullgoda kunskaper i hur man på ett säkert sätt ska framföra sitt fordon.

Med anledning av ovanstående väljer jag att ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att säkerställa att motortrafikanter i Sverige har fullgoda kunskaper i trafiksäkerhet?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:649 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02462 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:649 av Pontus Andersson (SD)
Rumänska körkort

Pontus Andersson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att motortrafikanter i Sverige har fullgoda kunskaper i trafiksäkerhet.

Den som tar körkort i ett EU-land måste vara permanent bosatt i det landet. Detta innebär att om man tar körkort i ett annan land medan man är permanent bosatt i Sverige så kan körkortet komma att återkallas. Ett flertal sådana återkallelser har gjorts av Transportstyrelsen.

Regeringen beslutade 2021 om ändringar i vägtrafikdataförordningen (2019:382). De nya bestämmelserna gör att Transportstyrelsen ska kunna medge Polismyndigheten direktåtkomst till körkortsuppgifter, som finns hos europeiska körkortsmyndigheter, i stället för att polisen behöver kontakta polismyndigheter utomlands. Syftet är alltså att förenkla och effektivisera systemet vid kontrollerna av utländska körkortsuppgifter.

Trafiksäkerheten är en viktig fråga för mig och för alla som färdas på våra vägar. Just nu pågår en omarbetning av körkortsdirektivet på EU-nivå som innehåller regler om utfärdande och ömsesidigt erkännande. Regeringens målsättning är att förslaget bland annat ska utmynna i klara och tydliga regler som bidrar till en ökad trafiksäkerhet och fri rörlighet för medborgarna och jag följer därför frågan noga.

Stockholm den 16 maj 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.