Till innehåll på sidan

Risker med ett ökat försvarssamarbete med Finland

Skriftlig fråga 2015/16:660 av Lotta Olsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-20
Överlämnad
2016-01-21
Anmäld
2016-01-22
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har varit mycket tydlig med att man inte vill att Sverige söker ett medlemskap i Nato. Man har i debatten hänvisat till att detta skulle kunna vara en ökad risk för Sverige att dras in i konflikt.

Samtidigt har försvarsminister Peter Hultqvist varit tydlig med att han vill ha ett fördjupat militärt samarbete med Finland. Finland har till skillnad från Sverige en lång landgräns mot Ryssland, en gräns som i händelse av krig då skulle bli också Sveriges skyldighet att försvara. 

Min fråga till försvarsministern är:

 

Hur har försvarsministern och regeringen diskuterat vad avser ökad risk för att dras in i konflikt vid ett ökat samarbete med Finland?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:660 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00086/SI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:660 av Lotta Olsson (M) Risker med ett ökat försvarssamarbete med Finland

Lotta Olsson har frågat mig hur försvarsministern och regeringen har diskuterat vad avser ökad risk för att dras in i konflikt vid ett ökat samarbete med Finland.

Vårt försvars- och säkerhetspolitiska samarbete med Finland är av stor betydelse och redan idag omfattande. Regeringens bedömning är att ett ytterligare fördjupat bilateralt försvarssamarbete har blivit än viktigare mot bakgrund av händelseutvecklingen i vårt närområde. Det skapar en förutsägbarhet, främjar fredlig utveckling och höjer tröskeln för militära incidenter och konflikter.

En handlingsplan mellan Finland och Sverige initierades i maj 2014. Den 27 februari 2015 presenterade dåvarande finske försvarsministern Carl Haglund och undertecknad en konkret handlingsplan för samarbetet. Det bilaterala samarbetet sträcker sig över samtliga försvarsgrenar och innefattar dessutom förberedelser för gemensamt användande av civila och militära resurser i olika scenarier, även bortom fredstida förhållanden. Exempel kan vara hävdandet av respektive lands territoriella integritet eller utövande av rätten till självförsvar enligt artikel 51 i Förenta nationernas stadga. Det ska understrykas att våra båda länders militära alliansfrihet består.

Planeringen och förberedelserna ska vara ett komplement till, men skilt från, respektive lands nationella planering. Endast under förutsättning att nödvändiga beslut fattas av riksdagen och regeringen i respektive land kan länderna agera tillsammans. Samarbetet innebär en möjlighet till gemensamt agerande, men inte några utfästelser.

Stockholm den 27 januari 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.