Till innehåll på sidan

Riksdagens tillkännagivande avseende Sjöfartsverket

Skriftlig fråga 2020/21:2761 av Jessica Thunander (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-05-05
Överlämnad
2021-05-05
Anmäld
2021-05-06
Svarsdatum
2021-05-12
Sista svarsdatum
2021-05-12
Besvarad
2021-05-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den 22 april 2020 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att utreda Sjöfartsverkets verksamhetsform och finansiering för att hitta en bättre organisation än den nuvarande.

Järnväg och vägtrafik styrs av Trafikverket som är en myndighet, vilket innebär att verksamheten finansieras med anslag från statsbudgeten. Sjöfart styrs av Sjöfartsverket, ett affärsverk med mycket små anslag som inte täcker de delar som staten bör ha det ekonomiska ansvaret för. Sjöfartsverkets verksamhet finansieras till en stor del genom avgifter som tas ut från handelssjöfarten. Med tanke på den ekonomiska situation Sjöfartsverket befinner sig i, de konstant höjda farleds- och lotsavgifterna och hur dessa drabbar främst inlandssjöfarten och motverkar den överflyttning av gods från land till sjö som riksdag och regering beslutat ska vara en målsättning, brådskar det att utreda Sjöfartsverkets organisationsform och finansiering.

Regeringen har meddelat riksdagen att en analys av vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av tillkännagivandet har påbörjats inom Regeringskansliet. Denna analys av vilken typ av utredning som ska tillsättas har pågått i över ett år.

Jag vill därför fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

När avser regeringen att komma med ett förslag för en förändring av Sjöfartsverkets organisations- och finansieringsform?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2761 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2021/ 01405 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2761 av Jessica Thunander (V)
Riksdagens tillkännagivande avseende Sjöfartsverket

Jessica Thunander har frågat mig när regeringen avser att komma med ett förslag för en förändring av Sjöfartsverkets organisations- och finansieringsform.

Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stötta Sjöfartsverket ekonomiskt den senaste tiden. Dels har Sjöfartsverket erhållit ett kapitaltillskott på 300 miljoner kronor, dels har regeringen tillfälligt slopat de ekonomiska målen för Sjöfartsverket. Regeringen bedömer att det inte är rimligt att ställa krav på såväl räntabilitet som soliditet under perioden 2021–2024 för att ge myndighetsledningen en större flexibilitet för att hantera myndighetens ekonomiska utmaningar.

Vad gäller tillkännagivandet om utredning av Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform bereds det inom Regeringskansliet.

Stockholm den 12 maj 2021

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.