Restriktionerna för mässarrangemang

Skriftlig fråga 2019/20:1700 av Hans Rothenberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2020-06-30
Överlämnad
2020-07-01
Sista svarsdatum
2020-07-15
Svarsdatum
2020-08-12
Besvarad
2020-08-12
Anmäld
2020-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Till följd av de restriktioner som följer av coronaviruset är arrangemang med fler än 50 deltagare ej tillåtna. Dock är det stor skillnad på olika sorters möten där fotbollsmatcher, nöjesfält och mässarrangemang bedöms utifrån en annan mall än till exempel varuhus och köpcenter.

Mässarrangemang är ytterst viktiga för stora delar av näringslivet då de årligen genererar affärer för miljardbelopp för de utställande företagen, stora som små. En mässa har dock en helt annan karaktär än ett publikarrangemang. Alla deltagare anländer inte samtidigt och inte heller står eller sitter man tätt tillsammans utan rör sig över stora områden. Arrangören kan därtill göra det möjligt att styra besökarflöden över tid. Till sitt upplägg är således en mässa betydligt mer likt ett köpcenter än en festival.

Även med bibehållen respekt för att begränsa smittspridningen finns det således möjligheter att genomföra mässarrangemang på ett säkert sätt som samtidigt uppfyller myndigheternas krav på social distansering. Dock är detta i praktiken inte möjligt i dag då mässor begränsas av samma restriktioner som gäller för nöjesfält och publika idrottsevenemang. En förändring av restriktionerna för mässarrangemang skulle vara till stort gagn för de tiotusentals företag som årligen ser en stor del av sina intäkter komma därifrån.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Avser statsrådet att i närtid ompröva bedömningsgrunderna för begränsningar av mässarrangemang såsom att likställa dem med köpcenter eller vidta några andra åtgärder som kan underlätta för att mässverksamheten ska kunna återupptas i Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1700 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)Ju2020/02491/POL

Ju2020/02539/POL

Ju2020/

02593

/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på frågorna 2019/20:1671 av Helena Lindahl (C), 2019/20:1700 av Hans Rothenberg (M) och 2019/20:1731 av Jan R Andersson (M) om förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Helena Lindahl har frågat mig vad regeringens sammanvägda bedömning avseende nöjesparkerna i praktiken grundar sig på när det gäller dels beslutet att inte ge undantag från begränsningen på maximalt 50 personer för sammankomster, dels uppfattningen att de lättnader som redan införts räcker för dessa företag.

Hans Rothenberg har frågat mig om jag i närtid avser att ompröva bedömningsgrunderna för begränsningar av mässarrangemang såsom att likställa dem med köpcenter eller vidta några andra åtgärder som kan underlätta för att mässverksamheten ska kunna återupptas i Sverige.

Jan R Andersson har frågat mig vad jag hade för anledning att avvakta med besked vad gäller undantag för eller lättnader av restriktioner för nöjesparksbranschen.

Frågorna gäller förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som innebär att det tills vidare inte får hållas några sådana arrangemang med fler än 50 deltagare. Syftet med förordningen är att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19.

Regeringen gav i juni beskedet att förordningen ska finnas kvar oförändrad i vart fall över sommaren. Tidigare hade jag, bl.a. i svar på riksdagsfrågor, angett att förordningen kommer att finnas kvar så länge den behövs och att det är viktigt att invänta nya bedömningar från Folkhälsomyndigheten innan det görs några ändringar i den.

Regeringens besked i juni hade sin bakgrund i bedömningen att förordningen fortfarande behövs. Bedömningen gjordes bl.a. utifrån den dialog som regeringen har med Folkhälsomyndigheten i fråga om riskerna från smittskyddssynpunkt med att åter tillåta större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beskedet lämnades så snart det var möjligt.

Inför sommaren gjordes lättnader bl.a. i restriktionerna för inrikesresor. Det jag sagt i media är att regeringen efter en sammanvägd bedömning kommit fram till att de lättnaderna fick räcka och att det alltså inte var aktuellt att dessutom göra ändringar i förordningen. Uttalandet som Helena Lindahl hänvisar till tog alltså sikte på vilka lättnader som det sammantaget var möjligt att göra utan att äventyra arbetet med att motverka smittspridning.

Regeringen prövar behovet av förordningen löpande och meddelade den 3 augusti sin ambition att inom några veckor redogöra för vad som ska gälla under hösten.

Jag är väl medveten om att smittspridningen hotar jobb och samhälls-ekonomi. Förutom att fatta beslut för att motverka själva smittspridningen har regeringen presenterat flera åtgärder för att lindra smittspridningens ekonomiska konsekvenser. Regeringen följer utvecklingen noga och kommer att fortsätta fatta de beslut som behövs.

Stockholm den 12 augusti 2020

Mikael Damberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.