Till innehåll på sidan

Regeringens syn på vinstjakten efter granskning av förskola

Skriftlig fråga 2022/23:877 av Aylin Nouri (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-27
Överlämnad
2023-07-28
Besvarad
2023-08-11
Sista svarsdatum
2023-08-11
Svarsdatum
2023-08-11
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

I slutet på förra veckan rapporterade SVT om förskolan Torget, där barn inte har fått tillräckligt med mat och rektorn uppmanat personalen att inte göra orosanmälningar när det föreligger risk för att barn far illa. Det skulle leda till dåligt rykte och därmed minskad möjlighet till vinstuttag, enligt vittnesmål från en tidigare anställd.

Att det i Sverige finns skolor och förskolor som sätter vinstintresset framför barnens bästa är ett systemfel som Socialdemokraterna kritiserat länge, och ett flertal förslag har lagts på riksdagens bord som röstats ned av de partier som i dag utgör regering och regeringsunderlag. Efter förra veckans rapportering om förskolan Torget har skolminister Lotta Edholm i en kommentar till SVT svarat:

Vi har ett friskolesystem med helt andra drivkrafter än barnens bästa. Vi behöver ändra drivkrafterna och incitamentsstrukturen helt och hållet. Jag vill städa bort vinstjakten och kortsiktigheten.

Skolministerns kommentar till SVT ger bilden av att statsrådet vill få bort vinstjakten och incitamentet att göra vinst.

I det tilläggsdirektiv till Utredningen om vinst i skolan (U 2022:08) som regeringen har presenterat ligger dock inte några direktiv om stopp för vinstjakten, eller något stopp för incitamenten i svensk förskola och skola att plocka ut vinst. Att i stället koppla möjligheten att plocka ut vinst till förskolors och skolors kvalitetsgranskningar har uppenbara risker. Bland annat har förskolan Torget, som ingår i skolbolaget Tellusgruppen, haft godkända kvalitetsmätningar och kunnat plocka ut 33 miljoner i vinst.

Här krävs därmed ett förtydligande från skolministern, och jag vill mot bakgrund av ovanstående fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Är statsrådet och regeringen beredda att ta några nya initiativ för att få bort incitamentet att plocka ut vinst i svensk skola i enlighet med det som har framförts i Lotta Edholms uttalande om att städa bort vinstjakten?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:877 besvarad av Statsrådet Lotta Edholm (L)

U2023/02291 Utbildningsdepartementet Skolministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:877 av Aylin Nouri (S)
Regeringens syn på vinstjakten efter granskning av förskola

Aylin Nouri har frågat mig om jag och regeringen är beredda att ta några nya initiativ för att få bort incitamentet att plocka ut vinst i svensk skola.

Det är dags för ett omtag i friskolepolitiken. Regeringen anser att oseriösa och olämpliga aktörer inte ska få förekomma inom skolväsendet. Enskilda huvudmän som driver förskolor eller skolor med för låg kvalitet ska inte kunna få ta ut vinst. Regeringen beslutade den 6 juli 2023 om tilläggsdirektiv till Utredningen om vinst i skolan (U 2022:08), dir. 2023:109. Utredaren ska nu föreslå en utvidgad ägar- och ledningsprövning, vissa vinstutdelningsförbud eller annan vinstutdelningsbegränsning och skärpta sanktioner – ett paket med olika åtgärder som ett svar från politiken på alla de fall där barns och elevers rätt till en bra utbildning inte tillgodoses. Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 28 februari 2025.

Stockholm den 11 augusti 2023

Lotta Edholm

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.