Personnummer

Skriftlig fråga 2015/16:1076 av Åsa Coenraads (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-08
Överlämnad
2016-04-08
Anmäld
2016-04-12
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Enligt uppgifter som Dagens Nyheter presenterat den 7 april har Skatteverket slut på personnummer för ett stort antal datum. Detta innebär att Skatteverket har tvingats att ge personnummer med ett födelsedatum som inte stämmer överens med personernas riktiga födelsedatum. Enligt Skatteverket tog personnumren slut för vissa födelsedagar för flera år sedan, men nu har omfattningen eskalerat. Skatteverket har tidigare larmat om problemen.

Personnumret är en mycket viktig uppgift i Sverige, som i dag används i flera olika sammanhang. Det är därför av stor betydelse att systemet fungerar och att det finns en enhetlig standard som är lätt att följa och förstå.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser finansministern att ta några initiativ, med anledning av de uppgifter som framkommit, för att säkerställa att det svenska systemet för personnummer är enhetligt och fungerande?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1076 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/01411/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1076 av Åsa Coenraads (M) Personnummer

Åsa Coenraads har frågat mig om jag, med anledning av uppgifter som framkommit i media, avser ta några initiativ för att säkerställa att det svenska systemet för personnummer är enhetligt och fungerande.

År 2007 signalerade Skatteverket att personnumren för vissa datum höll på att ta slut. I september 2007 fick Folkbokföringsutredningen i uppdrag att ta fram ett förslag till förändring av uppbyggnaden av personnummersystemet så att behovet av ett större antal personnummer kunde tillgodoses. Efter att utredningen presenterat sitt förslag valde regeringen att föreslå en ordning där Skatteverket, för födelsedatum där det inte finns fler födelsenummer att tilldela, får ange födelsedagen med en näraliggande dag i månaden (prop. 2008/09:111 s. 25). Detta beslutades av riksdagen och uttrycks sedan den 1 juli 2009 i 18 § tredje stycket folkbokföringslagen (1991:481). För personer som invandrar och som är födda de dagar för vilka födelsenumren tagit slut innebär det att de får ett personnummer där födelsedatumet inte framgår. Den faktiska födelsedagen finns dock som en uppgift i folkbokföringen.

Skatteverket följer den lagstiftning som antogs för att komma till rätta med att personnumren höll på att ta slut för vissa dagar. Det är min nuvarande bedömning att den valda lösningen fungerar.

Stockholm den 20 april 2016

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.