Till innehåll på sidan

Parlamentarisk förankring av den nationella handlingsplanen för hållbarhetsmålen

Skriftlig fråga 2017/18:1239 av Sofia Arkelsten (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2018-04-27
Överlämnad
2018-04-30
Anmäld
2018-05-02
Sista svarsdatum
2018-05-09
Svarsdatum
2018-05-15
Besvarad
2018-05-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Redan tidigare har statsrådet Ardalan Shekarabi fått frågan om den parlamentariska förankringen av den nationella handlingsplanen för FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. Fråga 2017/18:1047 tog bland annat upp att det är aviserat att den nationella handlingsplanen ska ha en stark parlamentarisk förankring. Riksdagen har redan föregripit en hel del av hållbarhetsarbetet, och många mål som beslutats av riksdagen är redan drivande för att uppnå hållbarhetsmålen nationellt.

I frågan lyftes också att den nationella planen väcker frågor, bland annat om politiskt ansvarsutkrävande, prioriteringar, målsättningar, uppföljning, innehåll och omfattning. Det lyftes att det möjligen finns förutsättningar för samarbete mellan riksdag och regering redan innan planen är presenterad.

Nu rinner tiden ut för den nuvarande regeringen.

Riksdagen har ännu inte involverats. Det finns en oro för att handlingsplanen inte alls kommer att förankras parlamentariskt utan att en färdig produkt från regeringen bara kommer att presenteras för de folkvalda. Det går rakt emot vad statsrådet har utfäst. Det är inte en stark parlamentarisk förankring alls.

I svaret på den förra frågan meddelade statsrådet att regeringen arbetar med att ta fram en nationell handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030. Där säger sig regeringen ta initiativ som innebär att den parlamentariska förankringen av det svenska genomförandet av Agenda 2030 stärks. Men det var inte frågan. Frågan var hur handlingsplanen ska förankras parlamentariskt. Statsrådet avsåg att återkomma till riksdagen med ytterligare information. Detta har inte hänt ännu. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

På vilket sätt avser statsrådet att parlamentariskt förankra den nationella handlingsplanen?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1239 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)Fi2018/01808/SFÖ

Fi2018/01809/SFÖ

Finansdepartementet

Till riksdagen


Svar på Sofia Arkelstens (M) frågor 2017/18:1239 Parlamentarisk förankring av den nationella handlingsplanen för hållbarhetsmålen och 2017/18:1240 Lansering av nationell handlingsplan på riksdagens seminarium

Sofia Arkelsten har frågat mig dels på vilket sätt jag avser att parlamentariskt förankra den nationella handlingsplanen för Sveriges genomförande av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling, dels om regeringen kommer att lansera den nationella handlingsplanen för Agenda 2030 på det seminarium som anordnas av riksdagen den 23 maj. Låt mig inledningsvis och återigen tacka Sofia Arkelsten för intresset och engagemanget för genomförandet av Agenda 2030.

I Regeringskansliet pågår ett arbete med att ta fram den nationella handlingsplanen för genomförandet av Agenda 2030.

Regeringen avser att presentera handlingsplanen före sommaren. På det seminarium som riksdagen anordnar den 23 maj, under värdskap av talmannen, kommer jag och statsrådet Lövin att medverka. Vi kommer då att berätta mer om syftet och ambitionerna med regeringens nationella handlingsplan.

Stockholm den 15 maj 2018

Ardalan Shekarabi

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.