Organiserade högerextrema mobbar

Skriftlig fråga 2015/16:1087 av Hans Linde (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-11
Överlämnad
2016-04-12
Anmäld
2016-04-13
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20
Besvarad
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den senaste tiden har organiserade högerextrema mobbar dragit fram på flera platser i Sverige. De kallar sig Soldiers of Odin, en organisation som bildades i Finland av en ökänd nazist. Även i Sverige har gruppen tydliga högerextrema kopplingar. Expo har visat att flera av medlemmarna i Soldiers of Odin är dömda för brott. Bland annat finns i deras led personer som är dömda för attacken mot en antirasistisk manifestation i Kärrtorp 2013.

Soldiers of Odin säger sig vilja skapa trygghet, men har uppenbarligen det rakt motsatta syftet. De vill sprida rädsla och otrygghet hos alla som inte passar in i det högerextrema idealsamhället, oavsett om det handlar om invandrade, hbtq-personer, feministiska aktivister eller aktiva inom arbetarrörelsen.

Den 2 april drog mobben fram i Göteborg, bland annat på Andra Långgatan och Masthuggstorget. Det var knappast slumpvis valda platser. På Andra Långgatan har Vänsterpartiet och Röda Korset sina lokaler. På Masthuggstorget finns ett minnesmärke över de svenskar som stred mot fascismen i Spanien på 30-talet, och här har bland annat Seko och Transportarbetareförbundet sina lokaler.

Lördagens mobb ger samtidigt en obehaglig déjà vu-känsla från Göteborgs historia. Redan på 30-talet demonstrerade nazister på Masthuggstorget. Då som nu resulterade det i starka folkliga motreaktioner och bråk.

Jag vill med anledning av det inträffade fråga statsrådet:

 

Vilka initiativ avser statsrådet att vidta för att förhindra att organiserade högerextrema mobbar som Soldiers of Odin tillåts sprida oro och rädsla på våra gator?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1087 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/03077/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1087 av Hans Linde (V) Organiserade högerextrema mobbar

Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att vidta för att förhindra att organiserade högerextrema mobbar som Soldiers of Odin tillåts sprida oro och rädsla på våra gator.

Att känna sig trygg och säker i samhället oavsett politisk åskådning, sexuell läggning, könstillhörighet, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung är en prioriterad fråga för mig och regeringen. Det är något som alla i Sverige har rätt till.

Polismyndighetens grunduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och att garantera allmänheten skydd. I den uppgiften ligger bland annat att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen. I den mån olika grupperingar begår brott eller stör den allmänna ordningen har polisen således möjlighet att ingripa.

När det gäller politiskt motiverad våldsbejakande extremism finns det ett nära samarbete mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, som har till uppgift att inhämta och analysera information för att kartlägga de grupper som kan tänkas utgöra ett hot mot Sverige. Jag bedömer att de båda myndigheterna har kapacitet att fullfölja sina uppdrag och de har dessutom tilldelats extra resurser för innevarande år.

Arbetet för att säkerställa allas lika rätt till att känna trygghet på våra gator kommer även fortsättningsvis att vara en prioriterad fråga för mig och regeringen.

Stockholm den 20 april 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.