Öppna ärenden om regional utveckling

Skriftlig fråga 2015/16:1385 av Marta Obminska (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-06-21
Överlämnad
2016-06-21
Anmäld
2016-06-22
Svarsdatum
2016-06-29
Sista svarsdatum
2016-06-29
Besvarad
2016-06-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I en tidigare skriftlig fråga från mig om föregripande av riksdagens behandling av propositionen Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län - redogör jag för propositionen och vissa åtgärder som regeringen vidtagit. Jag nämner där att länsstyrelserna inte har fått information om vad som ska ske med gamla, fortfarande öppna ärenden med koppling till länsstyrelsernas nuvarande ansvar för regional utveckling. Ska de lämnas över till landstingen eller inte? Denna fråga är mycket viktig, eftersom länsstyrelserna riskerar att stå med många öppna ärenden, men utan personal.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi:

Vad ska ske med berörda länsstyrelsers öppna ärenden om regional utveckling, för den händelse riksdagen bifaller ovan nämnda proposition och Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1385 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/02509/SFÖ

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1385 av Marta Obminska (M) Öppna ärenden om regional utveckling

Marta Obminska har frågat mig vad ska ske med berörda länsstyrelsernas öppna ärenden om regional utveckling för den händelse riksdagen bifaller ovan nämnda proposition och Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län.

Regeringen fattade den 2 juni beslut om uppdrag till länsstyrelserna i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län om att förbereda en överföring till respektive läns landsting av de uppgifter som enligt lagen (2006:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län omfattas av det regionala utvecklingsansvaret. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.

I länsstyrelsernas uppdrag att förbereda en överföring av uppgifter inom det regionala utvecklingsansvaret ingår bl.a. att hantera frågor avseende ärenden inom regional utveckling.

Stockholm den 29 juni 2016

Ardalan Shekarabi

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.