Till innehåll på sidan

Omhändertagande av sällskapsdjur som hushållsnära tjänst

Skriftlig fråga 2008/09:1078 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2009-07-01
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2009-08-04
Svar anmält
2009-08-13
Anmäld
2009-08-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 1 juli

Fråga

2008/09:1078 Omhändertagande av sällskapsdjur som hushållsnära tjänst

av Birgitta Ohlsson (fp)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Alliansregeringens politiska reformer med hushållsnära tjänster har varit en stor succé. Många barnfamiljer och hårt arbetande kvinnor och män har fått vardagspusslet att gå ihop lättare samtidigt som många nya jobb har skapats. Inte minst har många kvinnor startat eget företag inom dessa branscher.

De hushållsnära tjänsterna gäller i dag till exempel städning, matlagning och barnpassning – men inte sotning, avlopp och privatlektioner. Enligt TT betalades totalt ungefär 240 miljoner kronor för tjänsterna, vilket gav skattereduktion på uppemot 120 miljoner kronor. Men det finns goda chanser att skapa ännu fler arbeten samt underlätta tillvaron än mer för våra medborgare genom att utöka utbudet av hushållsnära tjänster. Ett område som borde kunna omfattas av begreppet hushållsnära tjänster är det vardagliga omhändertagandet av våra sällskapsdjur. I dag finns det allt fler seriösa och etablerade hunddagis och hundrastare, men marknaden har än större potential. I Sverige finns uppemot 1 miljon hundar och branschen är totalt kvinnodominerad.

På Skatteverkets hemsida står att läsa Passning av husdjur ger inte rätt till skattereduktion oavsett om passningen sker i bostaden eller inte. Samtidigt åligger Jordbruksverket i SJVFS 2008:5 – Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt – att hundar självklart för sitt välbefinnande ska rastas regelbundet flera gånger om dagen också under arbetstid.

Vad avser näringsministern att göra för att låta hundrastning och hunddagis ingå bland de hushållsnära tjänsterna?

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1078 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 4 augusti

Svar på fråga

2008/09:1078 Omhändertagande av sällskapsdjur som hushållsnära tjänst

Finansminister Anders Borg

Birgitta Ohlsson har frågat näringsministern vad hon avser att göra för att låta hundrastning och hunddagis ingå bland de hushållsnära tjänsterna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Reformen med skattereduktion för hushållsarbete infördes per den 1 juli 2007. Ett av syftena med skattelättnaden är att de tjänster som utförs som svart arbete omvandlas till vitt marknadsarbete. Ett annat syfte är att öka arbetsutbudet, till exempel genom att få människor att gå från del- till heltidsarbete. Skattelättnaden underlättar därför för kvinnor och män att kombinera familjeliv och arbetsliv på lika villkor. Därför har reformen inriktats på traditionellt hushållsarbete, där även arbete i form av omsorg och tillsyn ingår. Tjänster i form av omhändertagande av sällskapsdjur är emellertid inte av det slaget att de bör omfattas.

Jag avser därför inte att vidta några åtgärder för att inkludera hundrastning och hunddagis bland de hushållsnära tjänsterna.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.