Till innehåll på sidan

Ökad åldersdiskriminering på grund av höjd särskild löneskatt för 65-plussare

Skriftlig fråga 2015/16:542 av Lars-Arne Staxäng (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-18
Överlämnad
2015-12-21
Sista svarsdatum
2016-01-04
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-13
Besvarad
2016-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det är viktigt att arbetsmarknaden välkomnar fler seniorer. Inte minst är det viktigt nu när vi har akut brist på lärare, sjukvårdspersonal, personer som jobbar med säkerhet och beredskap med mera – områden där seniorer skulle kunna göra betydande insatser. Därför bör regeringen omgående dra tillbaka sitt förslag om höjd särskild löneskatt för 65-plussare. Detta förslag riskerar att leda till minskad sysselsättning och ännu lägre pensioner för alla. Men det riskerar också att öka åldersdiskrimineringen, som redan i dag är ett bekymmer. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Är ministern beredd att ompröva beslutet om den höjda löneskatten för personer över 65 år?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:542 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/05696/SE

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:542 av Lars-Arne Staxäng (M) Ökad åldersdiskriminering på grund av höjd särskild löneskatt för 65-plussare

Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag är beredd att ompröva beslutet om den återinförda särskilda löneskatten för personer över 65 år.

Jag vill börja med att notera att arbetande äldre även efter återinförandet av en särskild löneskatt för äldre är skattemässigt gynnade, både på inkomstskattesidan och på arbetsgivarsidan.

Det är vidare missvisande att bedöma politiken genom att se till enskilda finansieringsåtgärder. En utgångspunkt för regeringens politik är att alla människors kompetens ska tas tillvara så länge de vill och kan arbeta. Utvärderingar visar att sänkningar av socialavgifter, generellt sett, är ineffektiva som jobbskapande åtgärder. När det gäller huruvida personer väljer att pensionera sig visar statistik från SCB att det främst är viljan eller den fysiska hälsan som brister, inte arbetsgivarens efterfrågan. För att få fler äldre att arbeta längre måste arbetsmiljön förbättras och den arbetsrelaterade ohälsan förebyggas. Därför har regeringen genomfört satsningar på bland annat Arbetsmiljöverket, regionala skyddsombud och arbetslivsforskning. Därtill har regeringen genomfört satsningar på högre kvalitet och ökad bemanning i äldreomsorgen. Satsningar som kommer leda till att fler inom äldreomsorgen orkar och vill stanna kvar längre i arbete och dessutom till att färre personer, framförallt kvinnor, behöver gå ner i arbetstid för att ta hand om sina äldre anhöriga.

Stockholm den 13 januari 2016.

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.