Nikotinmärkning av snus

Skriftlig fråga 2015/16:522 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-17
Överlämnad
2015-12-18
Sista svarsdatum
2016-01-04
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I lagrådsremissen Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktsdirektiv föreslår regeringen en rad ändringar i bland annat tobakslagen.

En av dessa är förslaget om att det ska bli förbjudet att ange nikotinhalt på exempelvis snusdosor. En tydlig risk till följd av detta blir att en konsument som vill välja ett svagare alternativ inte längre har möjlighet att göra ett informerat val. Förslaget om frivillig innehållsförteckning är också potentiellt riskfyllt, eftersom konsumentskyddet då tydligt urholkas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Hur ska statsrådet och regeringen säkerställa att konsumenter även i fortsättningen kan göra informerade val vid köp av tobaksvaror?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:522 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/08220/FST

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:522 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Nikotinmärkning av snus

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig hur jag och regeringen ska säkerställa att konsumenter även i fortsättningen kan göra informerade val vid köp av tobaksvaror.

Bakgrunden till Jesper Skalberg Karlssons fråga är regeringens lagrådsremiss om genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv.

Enligt direktivet får tobaksvaror inte märkas med uppgifter om halten av nikotin. Anledningen till förbudet är att sådan information kan vara vilseledande, då en produkt med lägre innehåll av nikotin kan uppfattas som mindre skadlig än en annan. Direktivet innehåller även andra krav om hur tobaksvaror får märkas. Syftet med bestämmelserna är att skydda konsumenter mot vilseledande information och att lyfta fram varornas hälsofarlighet i sig.

Även om möjligheten att informera sig om produktens innehåll med hjälp av information på förpackningar begränsas kan sådan information tänkas finnas tillgänglig på annat sätt. Bestämmelserna om produktpresentation tar sikte på märkningen av förpackningar till tobaksvaror och själva tobaksvaran. Tillverkare och importörer har därför möjlighet att på andra sätt hålla sådan information tillgänglig för konsumenter. Dessutom kommer Folkhälsomyndigheten att vara skyldig att offentliggöra de rapporter från tillverkare och importörer om vilka ingredienser som en tobaksvara innehåller.

Stockholm den 20 januari 2016

Gabriel Wikström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.