Nedskräpning med fimpar

Skriftlig fråga 2016/17:40 av Lennart Axelsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-09-23
Överlämnad
2016-09-26
Anmäld
2016-09-27
Svarsdatum
2016-10-05
Sista svarsdatum
2016-10-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Skräp i parker och på gator och torg är tyvärr en vanlig syn. Och det finns ett speciellt skräp som det formligen kryllar av, nämligen fimpar. Varje dag slängs 2,7 miljoner fimpar på marken i Sverige. Håll Sverige Rents undersökningar visar att det slängs 1 miljard fimpar varje år på våra gator och torg, 1 000 000 000. Det motsvarar drygt 13 000 badkar fyllda med stinkande fimpar.

Mätningar visar att ca 60 procent av allt skräp i stadsmiljöer är fimpar – ett giftigt skräp som det i dag är helt riskfritt för rökaren att kasta på gatan, trots att det infördes böter för några år sedan för att tydligare visa att det är fel att skräpa ned. Men fimpen undantogs av obegriplig anledning från att räknas som grund för böter. 

Min fråga till miljöministern är:

 

Pågår det något arbete med att försöka komma till rätta med detta stora miljöproblem?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:40 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02262/Ke

Miljö- och energidepartementet

Miljöministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:40 av Lennart Axelsson (S) Nedskräpning med fimpar

Lennart Axelsson har frågat mig om det pågår något arbete med att försöka komma till rätta med problemet med nedskräpning med fimpar.

Regeringen är medveten om det stora problemet med nedskräpning generellt och även avseende fimpar. Mot bakgrund av det beslutade regeringen i december 2015 om att ge Naturvårdsverket i uppdrag om åtgärder för minskad nedskräpning där verket ska

utvärdera nedskräpningsbotens styreffekt för att minska ned-skräpningen och vid behov lämna förslag på nödvändiga för-

ändringar,

utreda och föreslå hur det nationella förebyggandearbetet mot

nedskräpning kan säkerställas,

utreda om kompletterande finansieringsformer eller åtgärder för

omhändertagande av marint skräp på stränder behövs, och i så fall

föreslå olika alternativ, och

utreda och föreslå hur lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kan ändras så att kommunerna får ansvar för att beakta miljöaspekter i naturmiljöer och utföra renhåll-ning även inom sådana områden.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober. Därefter kommer regeringen att analysera redovisningen och bedöma den fortsatta hanteringen.

Stockholm den 5 oktober 2016

Karolina Skog

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.