Till innehåll på sidan

Nationella vaccinpass för covid-19

Skriftlig fråga 2020/21:3504 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2021-08-24
Överlämnad
2021-08-25
Anmäld
2021-09-02
Sista svarsdatum
2021-09-08
Svarsdatum
2021-09-10
Besvarad
2021-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sedan den 1 juli är det möjligt att ansöka om de nya digitala vaccinationsbevisen för covid-19. Covidbevisen är tänkta att underlätta resor inom Europa och är utformade på samma sätt i hela EU.

I väntan på att kunna avskaffa restriktionerna behövs regler som gör att dubbelvaccinerade så långt som möjligt kan återfå sin frihet och återgå till ett normalt liv. Därför har Moderaterna flera gånger krävt att Sverige likt andra länder under en övergångstid ska införa ett system med nationella vaccinpass. Det betyder att verksamheter som har drabbats hårt av restriktionerna – som resor, kultur, krogar och idrott – kan öppna upp för alla vaccinerade, samtidigt som det ger goda incitament för fler att verkligen vaccinera sig. Barn och personer som av medicinska skäl inte kan vaccineras ska naturligtvis vara undantagna från kravet på nationella vaccinpass.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern vidta några åtgärder för att införa ett system med nationella covid-19-vaccinpass?​

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3504 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2021/06016 S2021/06167 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3504 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Nationella vaccinpass för covid-19 och

fråga 2020/21:3576 av Björn Söder (SD)
Regeringens inställning till vaccinpass för kulturevenemang

Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att införa ett system med nationella covid-19-vaccinpass och Björn Söder har frågat mig vad regeringens inställning är till ett vaccinpass i syfte att möjliggöra för kulturarrangörer att öppna upp för större publik.

I regeringens plan för avveckling av restriktioner anges att regeringen avser återkomma med ett ställningstagande om huruvida det ska införas en möjlighet att använda vaccinationsbevis eller liknande för vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar under en begränsad period.

Den 7 september 2021 kommunicerades Folkhälsomyndighetens bedömning att nästa steg i avvecklingsplanen kan tas den 29 september. I och med det lyfts samtliga deltagartak för olika evenemang och frågan om vaccinationsbevis får därmed begränsad betydelse.

Om utvecklingen trots allt skulle peka åt fel håll eller om Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att det behövs begränsningar för större arrangemang behöver det finnas en beredskap för att möjliggöra ett system med vaccinationsbevis. Socialdepartementet har för avsikt att inom kort skicka en promemoria som innehåller sådana förslag på remiss.

Stockholm den 10 september 2021

Lena Hallengren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.