Mordechai Vanunus medborgerliga rättigheter

Skriftlig fråga 2003/04:1182 av Palm, Veronica (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2004-05-10
Anmäld
2004-05-10
Besvarad
2004-05-19
Svar anmält
2004-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 10 maj

Fråga 2003/04:1182

av Veronica Palm (s) till utrikesminister Laila Freivalds om Mordechai Vanunus medborgerliga rättigheter

I 18 år har den israeliske kärnkraftsteknikern Mordechai Vanunu suttit fängslad, anklagad för förräderi och spioneri. Efter att ha kidnappats av Mossad och i hemlighet förts till en rättegång bakom lykta dörrar, döms Vanunu till 18 års fängelse och avtjänar största delen av fängelsetiden isolerad.

Den israeliska staten har inför frigivningen officiellt uttalat krav på begränsningar av Vanunus rörelsefrihet på ett sådant sätt att det anses strida mot artikel 12 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Efter frigivningen ser vi nu att farhågorna kring Vanunus medborgerliga rättigheter infrias. Jag hävdar att det är staten Israels plikt att behandla Vanunu enligt de folkrättsliga och grundläggande internationella konventioners regler vad gäller mänskliga rättigheter. Efter avtjänat straff ska Vanunu åtnjuta samma rättigheter och skyldigheter som andra israeliska medborgare.

Avser utrikesministern att vidta åtgärder i syfte att förmå staten Israel att tillerkänna Mordechai Vanunu sina självklara rättigheter och upphäva begränsningarna i hans rörelsefrihet?

Svar på skriftlig fråga 2003/04:1182 besvarad av

den 19 maj

Svar på fråga 2003/04:1182 om Mordechai Vanunus medborgerliga rättigheter

Utrikesminister Laila Freivalds

Veronica Palm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att förmå staten Israel att tillerkänna Mordechai Vanunu dennes självklara rättigheter och upphäva begränsningarna i hans rörelsefrihet.

Låt mig inleda med att säga att regeringen följt Mordechai Vanunus fall under många år. Vid flera tillfällen under åren har ärendet tagits upp med israeliska företrädare på högsta nivå, bland annat vid statsminister Göran Perssons besök i Israel 1999. Sveriges ambassad i Tel Aviv har dessutom stått i kontakt med de israeliska justitie- och utrikesdepartementen och med Vanunus rättsliga ombud för att hålla sig kontinuerligt underrättad om situationen.

Jag vill i sammanhanget upprepa vad jag anförde i svar på fråga 2003/04:1012 av Lotta N Hedström i april i år. Det står klart att Israel är skyldigt att behandla Vanunu i enlighet med de grundläggande internationella konventionerna för skydd av de mänskliga rättigheterna. Att han avtjänat straff för ett brott som anses allvarligt i Israel rättfärdigar inget undantag i detta avseende.

Med tanke på de restriktioner som ålades Vanunu i samband med frigivandet finner jag ytterligare anledning att genom ambassaden i Tel Aviv fortsätta att bevaka Vanunus situation. Vanunu förtjänar samma frihet och säkerhet som andra israeliska medborgare.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.