Mobilt rekryteringskontor

Skriftlig fråga 2015/16:643 av Lena Asplund (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-19
Överlämnad
2016-01-20
Anmäld
2016-01-21
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Strax före jul gjorde jag förbandsbesök på A 9 och I 19 i Boden samt F 21 i Luleå. Vid dessa besök diskuterades bland annat rekryteringsfrågan.

De personer från norra Sverige som är intresserade av att göra en grundutbildning måste åka ned till Stockholm för att göra en antagningsprövning. Detta är något som gör att det känns omständligt för många, vilket bidrar till att det blir svårare att rekrytera män och kvinnor från regionen, och speciellt besvärligt är det för hemvärnet.

Att kunna rekrytera lokalt är en viktig faktor för att långsiktigt kunna behålla personalen i Försvarsmakten.

Luleå är en av de orter som ska ha ett mobilt rekryteringskontor, men tyvärr är Rekryteringsmyndigheten där alltför sällan. Detta trots att det på F 21 finns alla faciliteter för att kunna göra alla relevanta tester av potentiella soldater. Dessa faciliteter är dock förrådsställda.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vad anser försvarsministern om att Rekryteringsmyndigheten inte använder det mobila rekryteringskontoret i Luleå och tänker försvarsministern vidta någon åtgärd för att kontoret ska användas mer i fortsättningen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:643 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00081/MFU

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:643 av Lena Asplund (M) Mobila rekryteringskontor

Lena Asplund har frågat mig vad jag anser om att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet inte använder det mobila rekryteringskontoret i Luleå och om jag avser vidta någon åtgärd för att kontoret ska användas mer i fortsättningen.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet är en myndighet vilken bland annat bedriver uppdragsverksamhet på uppdrag av andra myndigheter i dessas arbete med rekrytering av personal. Myndighetens uppdragsgivare utgörs i dagsläget primärt av Försvarsmakten och Polisen. Hur rekryteringsarbetet närmare ska bedrivas är ett ansvar för uppdragsgivarna att kravställa vid sitt inköp av tjänster från Rekryteringsmyndigheten. Detta gäller även avseende geografisk lokalisering av rekryteringsverksamheten.

Som försvarsminister utgår jag från att myndigheterna utnyttjar de infrastrukturella möjligheter som står till buds för rekryteringsverksamheten och därigenom uppnår såväl ekonomisk effektivitet som ett ansvarsfullt hanterande av negativ miljöpåverkan som följer av omfattande reseverksamhet.

Stockholm den 27 januari 2016,

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.