Till innehåll på sidan

Miljö- och säkerhetsrisker med ryskt kärnbränsle

Skriftlig fråga 2013/14:645 av Lars Eriksson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2014-05-28
Överlämnad
2014-05-29
Anmäld
2014-06-02
Besvarad
2014-06-04
Sista svarsdatum
2014-06-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Miljöminister Lena Ek (C)

 

I april började ryska kärnbränslestavar att provas i svenska kärnkraftsverk med syfte att det ryska bränslet ska bli licensierat för den svenska och europeiska kärnkraftsmarknaden.

Bränslet ska levereras till Vattenfall från det ryska statliga eneribolaget Rosatom. Den norska miljöorganisationen Bellona har tidigare avslöjat miljö- och säkerhetsmässiga missförhållanden i ett av Rosatoms dotterföretag.

I dag levererar Västeråsföretaget Westinghouse, utan anmärkningar och på ett miljö- och säkerhetsmässigt sätt, vilket får en att fundera på vilka skäl som egentligen finns för att köpa det ryska bränslet. Det ryska bränslet är i dag helt oprövat i den typ av reaktorer som finns i Ringhals.

Min fråga till miljöministern är:

Ser miljöministern några miljö- eller säkerhetsrisker med att ersätta bränslet från Västeråsföretaget med det ryska företagets?

Svar på skriftlig fråga 2013/14:645 besvarad av Lars Eriksson (S)

Dnr M2014/1371/Ke

Miljödepartementet

Miljöministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:645 av Lars Eriksson (S) Miljö- och säkerhetsrisker med ryskt kärnbränsle

Lars Eriksson har frågat mig om jag ser några miljö- och säkerhetsrisker med att ersätta bränsle från Västeråsföretaget med det ryska företagets bränsle.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör alltid en bedömning av miljö- och säker-hetsriskerna med det kärnbränsle som används i de svenska reaktorerna.

I det aktuella fallet har Ringhals AB lämnat in en anmälan till Strålsäker-hetsmyndigheten om att införa bränsleelement av den nya typen i Ring-hals 3. De granskar nu anmälan och förväntas slutföra sin granskning hösten 2014. Denna granskning omfattar utöver en bedömning av miljö- och säkerhetsrisker med den nya typen av bränsleelement, även en granskning av att tillståndshavaren säkerställer att leverantören uppfyller de krav som gäller för alla leverantörer.

Strålsäkerhetsmyndigheten har i detta skede inte motsatt sig att fyra demonstrationsbränsleknippen får testas i Ringhals 3. Dessa demonstra-tionsbränsleknippen kommer därför att placeras i härden under sommar-en 2014 och deras funktion kommer att utvärderas efter tidigast tre års användning. Först därefter kommer Ringhals AB att besluta om ett eventuellt införande av den nya typen bränsleelement.

Att på detta sätt testa demonstrationsbränsleknippen bedöms inte på-verka säkerheten och görs rutinmässigt varje gång tillståndshavaren överväger bränsleelement som är nya för den aktuella reaktorn.

Stockholm den 4 juni 2014

Lena Ek

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.