Miljardbluff inom äldreomsorgen

Skriftlig fråga 2015/16:712 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-26
Överlämnad
2016-01-29
Anmäld
2016-02-02
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Det är att kraftigt överdriva betydelsen av regeringens omdisponeringar och omprioriteringar i budgeten som avser äldreomsorgen när dessa kallas för miljardsatsningar. Ett tydligt exempel är den påstådda satsningen på 1 miljard kronor år 2015 och därefter 2 miljarder kronor per år under resterande delar av mandatperioden. I fjol blev det 60 miljoner kronor kvar efter omdisponeringar och omprioriteringar. År 2018 kommer det att handla om 362 miljoner kronor. Det står att läsa om på s. 143 i vårpropositionen.

Vänsterregeringen och statsrådet Åsa Regnér hävdar vidare att de satsar på en stor utbyggnad och gör en särskild satsning på särskilda boenden inom äldreomsorgen. Denna "enorma" satsning innefattar i år 150 miljoner kronor till hela 290 kommuner. Det kan låta som mycket pengar, men vad kommer dessa resurser att egentligen räcka till när det gäller investeringar i särskilda boenden för äldre?

I Dals-Ed har ett nybyggt äldreboende med 60 lägenheter uppförts, vilket kostade 125 miljoner kronor.

I Nyköping byggdes ett äldreboende omfattande 146 lägenheter till en kostnad av 258 miljoner kronor.

I Hallstahammar finns ett nybyggt äldreboende omfattande 80 lägenheter till en kostnad av 160 miljoner kronor.

I Salem finns ett nybyggt äldreboende omfattande 54 lägenheter till en kostnad av 100 miljoner kronor.

Då blir bilden än mer tydlig, när verkligheten fylls med innehåll snarare än vackra ord, vad 150 miljoner egentligen räcker till för 290 kommuner.

Det är uppenbart att regeringens löften att åstadkomma fler särskilda boenden för allt fler äldre är orimliga och att de inte kan förverkligas. Mot bakgrund av ovanstående vill jag till regeringen och ansvarigt statsråd Regnér ställa följande fråga:

 

På vilket sätt tänker regeringen och statsrådet se till att förverkliga regeringens löften att åstadkomma fler särskilda boenden för allt fler äldre?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:712 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

S2016/00675/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:712 av Cecilia Widegren (M) Miljardbluff inom äldreomsorgen –

Cecilia Widegren har frågat mig på vilket sätt regeringen och statsrådet tänker se till att förverkliga regeringens löften att åstadkomma fler särskilda boenden för allt fler äldre?

Äldrepolitiken ska skapa förutsättningar för jämlikhet, delaktighet och trygghet och stimulera äldre kvinnor och män att kunna leva ett aktivt och gott liv efter arbetslivets slut. För att kunna göra det är tillgången till ändamålsenliga bostäder för äldre en viktig fråga.

I syfte att öka antalet bostäder för äldre har regeringen i budgetpropositionen för 2016 aviserat att det ska införas ett nytt investeringsstöd. Stödet ska stimulera ombyggnation och nybyggnation av särskilt boende samt hyresbostäder på den ordinarie bostadsmarknaden som riktar sig till personer över 65 år. Stödet ska även lämnas för att främja kvarboende för äldre genom mindre anpassningar av gemensamma utrymmen i det befintliga bostadsbeståndet.

Investeringsstödet uppgår till 150 miljoner kronor 2016. Stödet beräknas därefter successivt byggas ut till 300 miljoner kronor 2017 för att sedan permanentas på 400 miljoner kronor fr.o.m. 2018. Förslaget om ett nytt investeringsstöd bereds för närvarande på Socialdepartementet.

Stockholm den 3 februari 2016

Åsa Regnér

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.