Licensplikten för ljuddämpare

Skriftlig fråga 2015/16:1008 av Sten Bergheden (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-18
Överlämnad
2016-03-18
Anmäld
2016-03-22
Svarsdatum
2016-03-30
Sista svarsdatum
2016-03-30
Besvarad
2016-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Det blir alltmer populärt att använda ljuddämpare vid jakt, och licensansökningarna skapar mer arbete för polisen. Licensansökningarna för vapen och andra licenspliktiga vapendelar har på vissa ställen i landet gjort att handläggningstiderna blivit orimligt långa. För att minska polisens arbetsbörda och därigenom korta ned handläggningstiderna skulle vissa vapendelar kunna undantas från licensplikten. Ett exempel på det är ljuddämpare för jaktgevär som, förutsatt att den som köper en ljuddämpare redan har licens för ett jaktvapen, borde kunna fråntas licensplikten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Hur ställer sig statsrådet till att avskaffa licensplikten på ljuddämpare?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1008 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/02461/L4

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1008 av Sten Bergheden (M) Licensplikten för ljuddämpare

Sten Bergheden har frågat mig hur jag ställer mig till att avskaffa licensplikten på ljuddämpare för att därigenom korta ner handläggningstiderna i ärenden om vapentillstånd.

Det stämmer att handläggningstiderna under de senaste åren har varit långa och de har även varierat mellan olika polisregioner. Polismyndighetens handläggning av ansökningar om vapentillstånd ska inte i onödan försvåra utövandet av jakt och målskytte. Samtidigt måste rutinerna vara utformade på sätt som förhindrar att vapen kommer till brottslig användning. Kortare handläggningstider får aldrig prioriteras på bekostnad av den prövning som är nödvändig för att undvika att vapen missbrukas.

Regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att redovisa och utveckla arbetet med hanteringen av vapentillstånd. I uppdraget ingår bland annat att redovisa olika faktorers påverkan på handläggningstiderna, genomföra rutiner för ett effektivt och rättsäkert arbete samt säkerställa att hanteringen av vapentillstånd är enhetlig inom Polismyndigheten. Uppdraget ska slutredovisas den 1 mars 2017.

Jag ser fram emot Polismyndighetens slutredovisning och den effekt Polismyndighetens åtgärder kan förväntas ha på handläggningstiderna i ärenden om vapentillstånd.

Stockholm den 29 mars 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.