Lättare villkor för adoptivföräldrar

Skriftlig fråga 2015/16:690 av Thomas Finnborg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-26
Överlämnad
2016-01-27
Anmäld
2016-01-28
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Par och ensamstående som adopterar genom en auktoriserad adoptionsorganisation har efter genomförd adoption möjlighet att ansöka hos Försäkringskassan om ett adoptionsbidrag. För närvarande uppgår bidraget till 40 000 kronor. Bidraget infördes 1988 och höjdes senast till nuvarande belopp år 2000. Det är 16 år sedan.

Kostnaderna för att adoptera har mer än fördubblats sedan början av 2000-talet och uppgår ofta till så mycket som 200 000 kronor per adopterat barn. 

Familjer som vill adoptera i dag får också betala väsentligt högre kostnader för bland annat den obligatoriska föräldrautbildningen och för långa vistelsetider i samband med adoptionsresan.

Adoption är en möjlighet för barn som mist sina föräldrar att få en egen familj. Det ger också vuxna som av olika skäl inte kan skaffa barn på ett naturligt sätt möjlighet att bli föräldrar. Det är också viktigt att alla människor, inte bara de som har en högre inkomst, ska ha råd att adoptera.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsministern:

 

Vad gör ministern och regeringen för att adoptionsbidraget ska följa den ekonomiska utvecklingen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:690 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2016/00619/FST

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:690 av Thomas Finnborg (M) Lättare villkor för adoptivföräldrar

Thomas Finnborg har frågat mig vad jag och regeringen gör för att adoptionsbidraget ska följa den ekonomiska utvecklingen.

Adoptionsbidrag kan lämnas till försäkrade föräldrar för kostnader vid adoption av barn som inte är svenska medborgare och som inte är bosatta här i landet när föräldrarna får dem i sin vård. Bidraget har höjts i flera steg och lämnas för närvarande med 40 000 kronor för varje barn.

Eftersom kostnaderna för en internationell adoption stigit under senare år har emellertid den andel som bidraget utgör av de totala kostnaderna sjunkit. Samtidigt kan det konstateras att adoptionsbidraget inte är avsett att täcka samtliga kostnader utan att täcka delar av de kostnader som uppstår för föräldrarna.

Inspektionen för socialförsäkringen har beslutat att inleda en granskning av adoptionsbidraget bl.a. i syfte att undersöka om bidragets nivå påverkar vilka föräldrar som adopterar barn från utlandet. Jag ser fram emot att ta del av slutsatserna när granskningen är avslutad.

Stockholm den 3 februari 2016

Annika Strandhäll

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.