Till innehåll på sidan

Lansering av nationell handlingsplan på riksdagens seminarium

Skriftlig fråga 2017/18:1240 av Sofia Arkelsten (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2018-04-27
Överlämnad
2018-04-30
Anmäld
2018-05-02
Sista svarsdatum
2018-05-09
Svarsdatum
2018-05-15
Besvarad
2018-05-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Regeringen har aviserat en nationell handlingsplan för FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. Möjligen kommer regeringen att lansera handlingsplanen på det seminarium som anordnas av riksdagen den 23 maj. Seminariet anordnas inte av regeringen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Kommer nuvarande regering att lansera den nationella handlingsplanen på det seminarium som anordnas av riksdagen den 23 maj?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1240 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)Fi2018/01808/SFÖ

Fi2018/01809/SFÖ

Finansdepartementet

Till riksdagen


Svar på Sofia Arkelstens (M) frågor 2017/18:1239 Parlamentarisk förankring av den nationella handlingsplanen för hållbarhetsmålen och 2017/18:1240 Lansering av nationell handlingsplan på riksdagens seminarium

Sofia Arkelsten har frågat mig dels på vilket sätt jag avser att parlamentariskt förankra den nationella handlingsplanen för Sveriges genomförande av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling, dels om regeringen kommer att lansera den nationella handlingsplanen för Agenda 2030 på det seminarium som anordnas av riksdagen den 23 maj. Låt mig inledningsvis och återigen tacka Sofia Arkelsten för intresset och engagemanget för genomförandet av Agenda 2030.

I Regeringskansliet pågår ett arbete med att ta fram den nationella handlingsplanen för genomförandet av Agenda 2030.

Regeringen avser att presentera handlingsplanen före sommaren. På det seminarium som riksdagen anordnar den 23 maj, under värdskap av talmannen, kommer jag och statsrådet Lövin att medverka. Vi kommer då att berätta mer om syftet och ambitionerna med regeringens nationella handlingsplan.

Stockholm den 15 maj 2018

Ardalan Shekarabi

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.