Till innehåll på sidan

Landsbygdens förutsättningar efter nedsläckning av 2G- och 3G-näten

Skriftlig fråga 2022/23:586 av Staffan Eklöf (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-20
Överlämnad
2023-04-21
Anmäld
2023-04-25
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

Telia skriver att 3G-nätet ska vara utfasat och nedsläckt i slutet av 2024 och 2G-nätet i slutet av 2025. Fast telefoniförbindelse monteras också ned.

Detta gör att viss äldre telefoniutrustning inte fungerar. Det gör också att olika uppkopplade hjälpmedel inte fungerar, såsom hemlarm och luftvärmepumpar. Samtidigt har de nya systemen begränsad täckning i vissa delar av landet.

Jag vill därför fråga statsrådet Erik Slottner:

 

Hur ser statsrådet till att Sveriges landsbygder fortsätter att fungera i det här avseendet?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:586 besvarad av Statsrådet Erik Slottner (KD)


Svar på fråga 2022/23:586 av Staffan Eklöf (SD)
Landsbygdens förutsättningar efter nedsläckning av 2G- och 3G-näten

Staffan Eklöf har frågat mig hur jag ser till att Sveriges landsbygder fortsätter att fungera efter nedsläckning av 2G- och 3G-näten samt när fast telefoniförbindelse också monteras ned.

Ett mål i strategin ”Sverige helt uppkopplat 2025” är att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023. Enligt Post- och telestyrelsens regleringsbrev för 2023 ska myndigheten följa avvecklingen av kopparnätet respektive 2G- och 3G-näten samt vilka informationsinsatser som genomförs med anledning av avvecklingen. I detta syfte bjuder PTS (Post- och telestyrelsen) in till ett informationsmöte den 17 maj där operatörerna kommer att berätta om status vad gäller avvecklingen. PTS ska även följa vilka ersättningslösningar som erbjuds i de fall elektroniska kommunikationstjänster har varit beroende av kopparnätet, 2G- eller 3G-nätet. Vid behov ska myndigheteten rapportera och föreslå åtgärder till regeringen.

Enligt förordningen (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet ska PTS se till att privatpersoner och företag som saknar tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet får stöd för åtgärder som ger sådan tillgång där det inte finns marknadsmässiga lösningar. Detta gäller i hela landet.

De berörda radiotillstånden är teknikneutrala. Därmed kan mobiloperatörerna själva besluta om och när 2G- och 3G-tekniken ska avvecklas till förmån för modernare teknik. Telia Company AB ersätter även det fasta telefonnätet i vissa områden med lösningar via mobilnätet. När så sker kan utrustning och tjänster behöva bytas ut eller uppgraderas till utrustning som klarar 4G eller 5G. Enligt mobiloperatörerna kommer de inte att stänga ned 2G- och 3G-näten förrän de är säkra på att nödkommunikation fungerar i 4G- och 5G-näten.

Regeringen beslutade i mars 2023 att ge PTS i uppdrag att se över möjligheten att påskynda utbyggnaden av bredband i glesbefolkade områden. Myndigheten ska utreda möjligheten till stöd för bredbandsutbyggnad i glesbefolkade områden med hjälp av trådlös teknik. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2023.

Stockholm den 3 maj 2023

Erik Slottner

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.