Till innehåll på sidan

Lägre schablonersättning till följd av lägre krav

Skriftlig fråga 2015/16:1017 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-03-22
Överlämnad
2016-03-22
Anmäld
2016-03-23
Sista svarsdatum
2016-03-30
Svarsdatum
2016-03-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

När till och med de som driver boenden för asylsökande ensamkommande barn och vuxna anser att den ekonomiska ersättningen är för hög, då krävs det snabba åtgärder, här och nu. Jag har tidigare i frågor till regeringen och ansvarigt statsråd i december 2015 frågat statsrådet om behoven av ändrad schablonersättning. Ersättningen uppgår för närvarande till 1 900 kronor per dygn för varje ensamkommande barn, oavsett bemanning, kvalitet, form av boende etcetera.

Det är centralt att skattemedel används så effektivt som möjligt, samtidigt som effektiviteten kring integrationen stärks. Migrationsverket ska enligt lag erbjuda samtliga asylsökande ensamkommande barn och vuxna plats i ett asylboende. Den ekonomiska ersättningen gäller både barn och vuxna och ska bland annat användas till mottagande och praktisk hjälp vid bosättning.

Ansvarigt statsråd sa i december med anledning av mina frågor att han utgår från att Migrationsverket strävar efter kostnadseffektiva lösningar även när det gäller anskaffning av bostäder för asylsökande. Därtill anförde han att regeringen har en nära dialog med Migrationsverket, övriga myndigheter och kommuner i det fortsatta arbetet med att anskaffa bostäder för asylsökande.

Nu har det gått ett kvartal sedan jag aktualiserade frågor angående kvalitetskrav och ersättningar. Utvecklingen fortsätter att vara mycket krävande. Dessutom har det redan under januari och februari i år kommit fler ensamkommande barn och unga än under motsvarande månader förra året. Därför är det viktigt att få lösningar och åtgärder på plats som hanterar både migration och integration för inte minst unga. Vilka lösningar har ansvarigt statsråd fångat upp i sin nära dialog med övriga aktörer? För det verkar inte hända någonting när det gäller schablonersättning, trots många påpekanden om skillnader i innehåll, utan ersättningen står still. Den borde ses över och ändras så att skattemedlen används på ett så effektivt sätt som möjligt och till fullo kommer barnen till del efter deras behov.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta specifikt för att säkerställa att schablonersättningen för ensamkommande barn är rimlig?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1017 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/02521/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1017 av Cecilia Widegren (M) Lägre schablonersättning till följd av lägre krav

Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att schablonersättningen för ensamkommande barn är rimlig.

Det är angeläget att kostnader för mottagandet ska vara rimliga både i förhållande till barnets omsorgsbehov och i förhållande till statens samlade utgifter. Skattemedel ska användas ansvarsfullt och regelverket ska därför bidra till att begränsa kostnadsutvecklingen.

Mot bakgrund av detta aviserade regeringen redan i budgetpropositionen för 2015 att det fanns behov av att se över den statliga ersättningen för kommunernas boendekostnader vid mottagandet av ensamkommande barn. Inriktningen för detta arbete förtydligades i budgetpropositionen för 2016. Därtill har regeringen tillsammans med allianspartierna i migrationsöverenskommelsen klargjort att området, utöver tidigare aviserade åtgärder, ska ses över. 

Regeringen avser att inom kort återkomma med ett förslag till ett nytt ersättningsystem för mottagandet av ensamkommande barn.

Stockholm den 31 mars 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.