Kvotering av vab

Skriftlig fråga 2015/16:1018 av Tina Ghasemi (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-22
Överlämnad
2016-03-23
Besvarad
2016-03-30
Sista svarsdatum
2016-03-30
Svarsdatum
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

I en intervju i Dagens Nyheter den 18 mars 2016 kunde vi läsa att statsrådet överväger en form av fördelning av vab-dagar, det vill säga de dagar när föräldrar är hemma med sjukt barn.

Dagen efter, lördagen den 19 mars 2016, säger statminister Stefan Löfven i Dagens industri att det inkräktar för mycket i människors vardag och menar att det inte är aktuellt med kvotering av vab-dagar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Kan ministern redogöra för vilken linje regeringen har avseende vab-dagar – avser man att införa kvotering eller inte? 

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1018 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2016/02216/FST

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1018 av Tina Ghasemi (M) Kvotering av vab

Tina Ghasemi har frågat mig om regeringen avser att införa kvotering av vab-dagar.

Kvinnor använder fortfarande, 40 år efter införandet, tre fjärdedelar av föräldrapenningen och mer än 60 procent av den tillfälliga föräldrapenningen för vård av barn. Ett antal utredningar och rapporter har konstaterat att den snedfördelning som finns mellan kvinnor och män i uttaget av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning och i den totala längden på föräldraledigheten får negativa konsekvenser för framför allt kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Det tar sig uttryck i form av sämre löneutveckling och karriärmöjligheter, högre frånvaro från arbetet på grund av ohälsa och lägre livsinkomst som får betydande konsekvenser för den framtida ålderspensionen. Fler åtgärder behöver vidtas för att uppnå ett mer jämställt nyttjande av föräldraförsäkringen och en mer jämställd fördelning av omsorgen om barn och det obetalda hemarbetet.

Regeringen har därför tagit initiativ till en översyn av föräldraförsäkringen. Utredaren ska analysera och föreslå de åtgärder som behövs för att uppnå en jämn fördelning mellan föräldrarna av föräldraledighet, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Det är angeläget att vården av sjuka barn blir mer jämlikt fördelad mellan föräldrarna. Regeringen kommer utifrån utredningens förlag att ta ställning till vilka förändringar som ska förslås för att uppnå ett jämnare uttag. En kvotering av de så kallade vab-dagarna är inte aktuell.

Regeringen vill se en föräldraförsäkring som bidrar till ett jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn. Föräldraförsäkringen ska vara bättre anpassad till en modern arbetsmarknad och de krav den ställer samt fungera väl oavsett familjekonstellation.

Stockholm den 30 mars 2016

Annika Strandhäll

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.