Till innehåll på sidan

kvinnligt företagande

Skriftlig fråga 2003/04:880 av Nilsson, Christin (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2004-03-10
Anmäld
2004-03-10
Besvarad
2004-03-17
Svar anmält
2004-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 10 mars

Fråga 2003/04:880

av Christin Nilsson (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om kvinnligt företagande

Enligt en undersökning som gjorts av Svenskt Näringsliv blir de kvinnliga företagarna i Sverige allt färre. Utredningen visar att sedan 1995 så har de kvinnliga företagarna minskat med 12 % @ dubbelt så mycket som minskningen bland män. En allvarlig konsekvens av detta är att kvinnors inflytande i näringslivet minskar. Om kvinnor är dåligt representerade bland de som startar och äger företag så kommer den ojämlika, könsbaserade maktstrukturen i näringslivet att bestå och förstärkas; inte minst därför att kvinnor mer sällan än män har möjligheten att tillsätta vd:ar och styrelser.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka antalet kvinnliga företagare i Sverige?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.