Kulturbranschen - en miljardindustri

Skriftlig fråga 2019/20:2116 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad
2020-09-04
Överlämnad
2020-09-07
Anmäld
2020-09-08
Svarsdatum
2020-09-16
Sista svarsdatum
2020-09-16
Besvarad
2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

I förra veckan tog jag emot en skrivelse undertecknad av 15 eventteknikföretag. Skrivelsen uppmärksammades i Nya Wermlands-Tidningen och är ett upprop från kulturarbetare som levererar teknik och personal till turnéer och evenemang. Ett upprop från människor som inte alltid är i rampljuset men som har en betydande roll för åskådarupplevelse men också för hela kultursektorn i Sverige. De har kämpat för att hålla sina företag och anställda flytande under pandemin, men nu kräver de krafttag för att bevara Sveriges kulturindustri.

Teknikföretagare är en central del av kultur- och nöjesbranschens ekosystem, och även om det inte är de som står under strålkastarljuset har de en avgörande roll för de evenemang som ordnas i hela landet. Utan individerna bakom kulisserna av ekosystemet – alltifrån lokalarrangörerna till ljudteknikerna till biljettförsäljarna – fattas alla stora evenemang och konserter. När en del av ekosystemet drabbas, drabbas även resterande delar.

För att Sverige fortsatt ska vara konkurrenskraftigt behöver vi rusta upp alla delar av vår industri och underlätta företagandet. I Sverige är kultur- och nöjesbranschen en miljardindustri som sysselsätter omkring 200 000 personer, vilket är mer än bilindustrin. Tillsammans omsätter de 15 företag som skrivit under upproret 1 miljard kronor om året och har ca 400 personer som fast anställd personal. Under sommaren har ett av företagen tappat 96 procent av omsättningen. Vidtar vi inga åtgärder riskerar företag och affärsrelationer att raseras direkt. På lång sikt innebär det att kompetens kan gå förlorad som kommer att ta många år att bygga upp igen. Kompentens som har upprustats i vårt land under många år.

Utifrån ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan: 

 

Är ministern redo att vidta åtgärder för att underlätta företagande inom kultur- och nöjesbranschen under rådande pandemi?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2116 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Svar på fråga 2019/20:2116 av Lars Mejern Larsson (S)
Kulturbranschen – en miljardindustri

Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag är redo att vidta åtgärder för att underlätta företagande inom kultur- och nöjesbranschen under rådande pandemi.

För stora delar av samhället har det nya coronavirusets spridning inneburit omfattande svårigheter. Många företag och företagare är mycket hårt drabbade. Arbetet med att hjälpa företag i denna svåra situation pågår kontinuerligt. Regeringen följer utvecklingen noga och har under kort tid vidtagit ett stort antal åtgärder i syfte att mildra konsekvenserna.

I dagarna har vi lämnat två för företagen viktiga förslag om stöd. Det ena förslaget innebär att omställningsstödet förlängs till och med juli uppdelat på två perioder maj respektive juni-juli. Syftet är att möjliggöra att de många företag som drabbats hårt under sommarmånaderna kan överbrygga den akuta krisen och att ställa om och anpassa sin verksamhet.

Det andra förslaget innebär ett helt nytt stöd. Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt av pandemin, inte minst näringsidkare verksamma inom kultur- och nöjesbranschen. Därför föreslår regeringen nu ett stöd som innebär att en enskild näringsidkare kan få stöd på totalt 120 000 kronor. Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder: mars-april, maj samt juni-juli.

Regeringen föreslår vidare ytterligare resurser till kultursektorn, 1,5 miljarder kronor för 2020 och ytterligare en miljard kronor för 2021.De pengar som tillförs ska bland annat säkerställa att det fortsatt finns en kulturell infrastruktur, att kulturskapare i hela landet kan försörja sig och att sektorn får en möjlighet till återhämtning.

Stockholm den 15 september 2020

Ibrahim Baylan

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.