Till innehåll på sidan

Kostnader som tillfälliga id-kontroller medför för Öresundsregionen

Skriftlig fråga 2015/16:1098 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-12
Överlämnad
2016-04-13
Anmäld
2016-04-14
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20
Besvarad
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har i en nyligen framtagen undersökning visat att de tillfälliga id-kontroller som införts i Öresundsområdet kan leda till en total kostnad på 1,5 miljarder för hela regionen. Dubbelkontrollen på stationen i Hyllie har medfört ökat krångel och ökade förseningar, vilket påverkar inte minst pendlarnas vardag på ett mycket negativt sätt.

Regeringen har inte själv kunnat prestera något bakgrundsmaterial om eventuella merkostnader för Öresundsregionen inför beslutet om och tillämpningen av id-kontrollerna, trots många tidigare ställda frågor.

Den nordiska samarbetsministern Kristina Perssons kommentar med anledning av handelskammarens beräkning ger uttryck för tvivel. Enligt medieuppgifter var statsrådets kommentar: Jag har sett slutsatsen att gränskontrollerna skulle kosta 1,5 miljarder kronor per år. Det låter som en hög siffra. Resonemanget bygger på många antaganden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Kristina Persson:

 

Kommer statsrådet att verka för att regeringen ska ta fram en uträkning för vilka kostnader de tillfälliga id-kontrollerna medför för Öresundsregionen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1098 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/02780/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1098 av Hans Wallmark (M) Kostnader som tillfälliga id-kontroller medför för Öresundsregionen

Hans Wallmark har frågat ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete om hon kommer att verka för att regeringen ska ta fram en uträkning för vilka kostnader de tillfälliga id-kontrollerna medför för Öresundsregionen.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen är väl medveten om de konsekvenser kraven på tillfälliga ID-kontroller vid resor från Danmark har medfört för både transportörer och resenärer. Dock bedömer regeringen att kontrollerna alltjämt är nödvändiga för att möta behovet av att upprätthålla den allmänna ordningen och den inre säkerheten i landet. Omständigheterna som ligger till grund för införandet av såväl tillfällig gränskontroll vid inre gräns som id-kontroller är extraordinära. Att de införda åtgärderna leder till vissa negativa effekter i Öresundsregionen är tyvärr en oundviklig följd av den uppkomna situationen. Regeringen arbetar för närvarande med att på bästa möjliga sätt värna den fria rörligheten och det nordiska samarbetet, samtidigt som ordning och säkerhet måste upprätthållas.

De nordiska samarbetsministrarna har vid sitt möte den 19 april uppdragit åt generalsekreteraren i Nordiska ministerrådet att göra en analys av hur de tillfälliga kontrollerna som införts vid de nordiska gränserna har påverkat den fria rörligheten i Norden. I denna analys kommer även effekterna för Öresundsregionen belysas.

Stockholm den 20 april 2016

Anna Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.