Kostnad för tältläger

Skriftlig fråga 2015/16:725 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-01
Överlämnad
2016-02-02
Anmäld
2016-02-03
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppförde i samarbete med Migrationsverket tältläger för att kunna stå redo med husrum för tusentals asylsökande som kommit till Sverige, trots att man från regeringens sida tydligt sagt att den här lösningen inte var aktuell. Redan från början varnades det för höga kostnader, och med anledning av de extrema migrationsströmmarna till Sverige räknade man med att hålla lägren öppna i tre år.

Nu ska tältlägret i Revinge, som kanske är det mest omtalade lägret, rivas efter att ha fungerat som hem åt 200–250 asylsökande i 47 dagar. Kostnaden för detta läger landade på 10,2 miljoner kronor (216 000 kronor per dag), det vill säga mer än 50 000 kronor per plats, vilket är mer än det dubbla beloppet (5 miljoner) som man initialt räknade med. Sedan regeringen infört de av Sverigedemokraterna sedan länge begärda gräns- och id-kontrollerna har dock antalet asylsökande kraftigt minskat.

Det är naturligtvis välkommet att behovet av den här sortens läger minskar, men samtidigt är det inte alls kul att se vad notan för de svenska skattebetalarna landar på. Samtidigt vet vi att många andra alternativ mycket väl kan vara betydligt dyrare. Med anledning av det önskar jag att justitie- och migrationsministern svarar på följande:

 

Vad är snittkostnaden per plats för asylsökande i Sverige, och vad kommer ministern och regeringen att vidta för åtgärder för att minska flödet av asylsökande ytterligare och minska kostnaderna för dessa?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:725 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/00940/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:725 av Markus Wiechel (SD) Kostnad för tältläger

Markus Wiechel har frågat mig vad snittkostnaden per plats är för asylsökande i Sverige, och vad jag och regeringen kommer att vidta för åtgärder för att minska flödet av asylsökande ytterligare och minska kostnaderna för dessa.

Enligt Migrationsverkets preliminära utfall från 2015 uppgår den genomsnittliga dygnskostnaden för boende för asylsökande till cirka 200 kr per plats.

De senaste veckorna har vi sett en kontinuerlig minskning av antalet asylsökande till Sverige. Denna minskning kan bland annat ses i ljuset av regeringens beslut om att ytterligare förlänga den tillfälliga gränskontrollen vid de inre gränserna samt ikraftträdandet den 4 januari 2016 av regeringens förordning om identitetskontroller. Regeringen har därutöver aviserat en tillfällig lag där asylreglerna ska anpassas till en miniminivå i förhållande till EU-lagstiftningen på området.

Bakgrunden till förslagen är att Sverige har tagit ett mycket stort ansvar för människor som flyr undan krig och förtryck. Det pågår för närvarande flera allvarliga konflikter och kriser i världen och antalet flyktingar och fördrivna i världen har inte varit så här högt sedan andra världskriget.

Nu behöver fler av EU:s medlemsstater ta ansvar för den rådande flyktingsituationen. Regeringen verkar därför för en gemensam asylpolitik inom EU som innebär en jämnare fördelning av asylsökande. En förutsättning för att finna en hållbar lösning där medlemsstaterna delar på ansvaret att ta emot personer i behov av skydd, är att den yttre gränsen stärks så att kontroll och registrering verkligen sker vid inresa.

Vidare måste vi från EU:s sida stärka ansträngningarna i arbetet mot de bakomliggande orsakerna till flyktingströmmar och ofrivillig migration, bland annat genom att stödja de internationella institutioner som är ansvariga för utvecklings-, flykting- och migrationsfrågor.

Stockholm den 10 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.