Kortare jakttid på ripa

Skriftlig fråga 2020/21:2803 av Peter Helander (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-05-10
Överlämnad
2021-05-11
Anmäld
2021-05-18
Svarsdatum
2021-05-19
Sista svarsdatum
2021-05-19
Besvarad
2021-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

I dag är det tillåtet att jaga ripa ovanför lappmarksgränsen fram till den 15 mars i Norrbotten och Västerbotten och till den sista februari i Jämtland. Regeringens har nu beslutat att jakten ska ta slut den 15 februari i alla tre länen.

Detta beslut ifrågasätts kraftigt av jägarorganisationer och jägare i Norrbotten och Västerbotten. Det som förvånar mest är att regeringen går emot sin egen expertmyndighet, som man annars lutar sig kraftigt emot när beslut ska fattas. Naturvårdsverket hade föreslagit jakt på ripa i hela utbredningsområdet fram till den 15 mars.

En månads kortare jakttid på ripa i fjällen under vintertid gör att en jaktform som bedrivits i generationer i fjällkommunerna i praktiken försvinner. Vi har nyligen sett hur regeringen tagit ifrån Jägarförbundet det så kallade jakt- och viltvårdsuppdraget, vilket orsakat en folkstorm i jägarkåren. Beslutet att korta jakttiden på ripa är ytterligare ett steg mot att begränsa människors sätt att leva och verka i Norrland och riskerar att spä på den brist på tillit och förtroende som finns, vilket i sin tur leder till demokratiska klyftor i samhället.

Min fråga till statsrådet Jennie Nilsson är:

 

Varför väljer regeringen att i denna fråga gå emot sin egen expertmyndighet, när man aldrig gör det i till exempel rovdjursfrågor?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2803 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)


Svar på frågorna 2020/21:2803 av Peter Helander (C)
Kortare jakttid på ripa, 2020/21:2808 av Kjell-Arne Ottosson (KD) Vinterjakt på ripa och 2020/21:2812 av Mattias Karlsson i Luleå (M) Ripjakt

Peter Helander har frågat mig varför regeringen väljer att i denna fråga gå emot sin expertmyndighet, när man aldrig gör det i till exempel rovdjursfrågor. Kjell-Arne Ottosson har frågat mig på vilken grund och med vilket faktaunderlag beslutet att korta vinterjakten på ripa har fattats. Mattias Karlsson har frågat mig vilken analys ligger till grund för att jag gör en annan bedömning än Naturvårdsverket i fråga om slutdatum för ripjakt.

Det var över 20 år sedan en systematisk genomgång gjordes av jakttiderna. Naturvårdsverket har lämnat att gediget underlag till regeringen. Regeringen har därefter remitterat Naturvårdsverkets förslag. Det är en stor översyn och i ett beslut som detta är det många olika och ibland vitt skilda intressen som ska tillgodoses.

När det gäller ripjakten kan jag konstatera att remissinstanserna tyckt olika och att flera remissinstanser bl.a. har förordat både en senare jaktstart och tidigare jaktslut i syfte att skydda populationerna av de båda arterna av ripa. När det gäller jakttiden på ripa landade regeringen i ett beslut där jakttiderna bättre harmonierades, dvs blir samma i alla områden där jakt är tillåten. Det innebär att jaktslutet jämfört med idag blir tidigare i Älvdalens kommun, Jämtlands län samt i Västerbotten och Norrbottens län ovan den så kallade lappmarksgränsen, men senare i resten av Dalarna och i resten av Västerbotten och Norrbottens län.

Jag tycker vi har nått en bra balans mellan de olika intressen som måste vägas in. Överlag har processen när det gäller jakttider varit bra och rigorös.

Stockholm den 19 maj 2021

Jennie Nilsson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.