Till innehåll på sidan

Körkortslösa som kan köra bil utan att bli straffade

Skriftlig fråga 2015/16:683 av Kent Ekeroth (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-25
Överlämnad
2016-01-25
Anmäld
2016-01-26
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sveriges Radio uppmärksammade ett fall där en man i mitten av september förra året stoppades av polisen på väg in mot centrala Karlskrona. Mannen hade inget körkort att visa upp, men förklarade att han hade ett utländskt körkort. Problemet var bara att det var borttappat.

Kort därefter åtalades mannen för olaga körning, men tingsrätten friade eftersom man ansåg att åklagaren inte kunde bevisa att mannen faktiskt saknade körkort.

Polisens utredare Helena Renberg har just nu ett 30-tal liknande ärenden på sitt skrivbord.

– Finns det inga register i det land där man hävdar att körkortet är taget är det väldigt svårt, säger hon.

Så länge man inte är folkbokförd i Sverige behöver man heller inte något svenskt körkort.

I lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott står följande:

3 § För någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter.

I körkortslagen står det att:

15 § Den som kör ett fordon som avses i 2 kap. 1 § ska ha med sig
1. körkortet

Ändå friade alltså tingsrätten mannen.

 

Avser justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och regeringen att återkomma till riksdagen för att åtgärda den lucka i lagen som nu verkar finnas?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:683 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/00652/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:683 av Kent Ekeroth (SD) Körkortslösa som kan köra bil utan att bli straffade

Kent Ekeroth har frågat justitie- och migrationsministern om regeringen avser återkomma till riksdagen för att åtgärda den lucka i lagen som nu verkar finnas. Anledningen till frågan är tingsrättens bedömning i ett ärende gällande en man som vid en poliskontroll inte hade med sig något gällande körkort. Mannen förklarade att han hade tappat bort sitt körkort, som var utfärdat i en annan stat. Mannen friades av tingsrätten.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Jag har också nyligen besvarat en annan fråga om detta.

Som framgår av det tidigare frågesvaret accepterar Sverige normalt körkort utfärdat i en annan stat enligt sitt innehåll. För körkort utfärdade av en stat utanför EES gäller vissa krav på utformning, i enlighet med de internationella vägtrafikkonventioner som Sverige anslutit sig till. Sådana körkort gäller inte i Sverige om innehavaren är folkbokförd här sedan mer än ett år. Enligt körkortslagen ska en förare ha med sig ett giltigt körkort för det aktuella fordonet. Den förare som inte har med sig giltigt körkort riskerar böter för detta. Om föraren har med sig en annan identitetshandling kan dock ofta körkortsbehörigheten kontrolleras direkt i körkortsregistret. Körkortet eller identitetshandlingen ska överlämnas för kontroll om polisman eller bilinspektör begär det. Den som inte har ett giltigt körkort, och saknar behörighet att köra fordonet, kan dömas för olovlig körning. För en fällande dom krävs att föraren har uppsåt. De bedömningar som görs i ett enskilt fall är en fråga för de rättstillämpande myndigheterna.

Jag har mot denna bakgrund inte för avsikt att ändra bestämmelserna om körkort.

Stockholm den 2 februari 2016

Anna Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.