Kopternas situation i Egypten

Skriftlig fråga 2010/11:151 av Pethrus Engström, Désirée (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2010-12-07
Anmäld
2010-12-07
Besvarad
2010-12-15
Svar anmält
2010-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 7 december

Fråga

2010/11:151 Kopternas situation i Egypten

av Désirée Pethrus Engström (KD)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Under det senaste året har våldet mot Egyptens kristna minoritet, kopterna, ökat markant. I våras sköt tre muslimska gärningsmän ihjäl sex kopter framför Maria Gergis-kyrkan i den egyptiska staden Nag Hammadi, norr om Luxor. Orsaken till dåden var rykten om att en muslimsk flicka skulle ha blivit våldtagen av en kristen man.

I november sattes tio koptiska hem i brand i en by i södra Egypten. Även denna gång sattes våldsdåden i gång av rykten, denna gång om att en kristen man skulle ha haft en kärleksaffär med en muslimsk flicka.  Detta är inte enskilda händelser utan en del av en större våldsvåg som drabbat Egyptens kopter hårt. Enligt organisationen Egyptiska initiativet för individuella rättigheter, EIPR, har minst 52 fall av sekteristiskt våld inträffat de senaste två åren, där muslimer tagit till våld mot kristna.

Nu växer också oron om ytterligare våld mot de egyptiska kopterna när vi närmar oss tiden för det koptiska julfirandet under trettondagshelgen. Från den egyptiska statens sida har lite gjorts för att förhindra denna utveckling. Tvärtom är man i högsta grad ansvarig för den situation som nu har uppstått. Exempelvis saknas rättsligt skydd för kopterna i den egyptiska grundlagen och kopterna har små eller inga möjligheter att bygga och reparera sina kyrkor.

Med anledning av ovan anförda vill jag ställa följande fråga till utrikesministern:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att förbättra situationen för den koptiska minoriteten i Egypten?

Svar på skriftlig fråga 2010/11:151 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 15 december

Svar på fråga

2010/11:151 Kopternas situation i Egypten

Utrikesminister Carl Bildt

Désirée Pethrus Engström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra situationen för den koptiska minoriteten i Egypten.

Kampen mot diskriminering på grund av bland annat religion är en prioriterad fråga i regeringens arbete för de mänskliga rättigheterna. Religionsfrihet ingår som en viktig del av Sveriges och EU:s dialog med Egypten och såväl Sverige som EU uppmanar regelbundet den egyptiska regeringen att göra ytterligare ansträngningar mot diskriminering och för att främja ökad tolerans i dessa frågor. Den tragiska händelse i Nag Hammadi, som Désirée Pethrus Engström refererar till, har tagits upp inom ramen för EU:s politiska dialog med Egypten. Åtal mot de misstänkta förövarna har väckts.

Under det svenska ordförandeskapet i EU antogs rådsslutsatser om religionsfrihet som därefter har legat till grund för en ambitiös handlingsplan för hur EU ska arbeta med religionsfrihet. Situationen för personer som tillhör religiösa minoriteter står tydligt i centrum för politiken och Egypten ingår bland de länder där EU:s arbete för att värna religionsfriheten anses vara av särskilt stor vikt.

Svenska institutet i Alexandria arbetar sedan tio år tillbaka aktivt för ökad tolerans, dialog och fredlig samexistens över religionsgränserna. Sverige är också den största bilaterala biståndsgivaren till Anna Lindh-stiftelsen i Alexandria som arbetar med liknande frågor. Sverige bidrar även med finansiering till flera organisationers arbete i Egypten, däribland Diakonias samarbete med den stora koptiska organisationen CEOSS.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.