Till innehåll på sidan

Konsumtionsbaserade utsläpp och exportens klimatnytta

Skriftlig fråga 2022/23:792 av Rickard Nordin (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2023-06-14
Överlämnad
2023-06-15
Anmäld
2023-06-16
Sista svarsdatum
2023-06-21
Svarsdatum
2023-06-28
Besvarad
2023-06-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

I en skriftlig fråga till regeringen frågade jag när regeringen förväntas lägga fram de förslag som Miljömålsberedningen presenterade kring exportens klimatnytta och konsumtionsbaserade utsläpp.

I svaret beskrev regeringen det uppdrag som getts till SCB angående verktyg för att mäta exportens klimatnytta. Det är utmärkt att det uppdraget lagts och att övriga förslag bereds inom Regeringskansliet, men det svarar tyvärr inte på den fråga jag ställde om när regeringen tänker lägga fram dessa förslag och jag vill därför förtydliga frågan.

Min nya fråga till statsrådet Romina Pourmokhtari blir därför:

 

Kommer statsrådet och regeringen att under denna mandatperiod lägga fram förslag till mål om konsumtionsbaserade utsläpp och exportens klimatnytta? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:792 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

KN2023/ Klimat- och näringslivsdepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:792 av Richard Nordin (C) Konsumtionsbaserade utsläpp och exportens klimatnytta

Richard Nordin har frågat mig om statsrådet och regeringen under denna mandatperiod kommer att lägga fram förslag till mål om konsumtionsbaserade utsläpp och exportens klimatnytta.

Sveriges klimat- och miljöpolitik ska vara ambitiös. Svensk konkurrenskraft ska värnas. Vår gemensamma klimat- och miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken och strävar efter att hitta de mest kostnadseffektiva åtgärderna, som samtidigt inte skadar näringar och landsbygd. Med utgångspunkt i Sveriges utsläpp i relation till omvärldens är det viktigt att även ha ett globalt perspektiv. Politiken måste stämmas av mot forskningen samt baseras på fakta.

Miljömålsberedningen lämnat i april 2022 över sitt delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15) till regeringen. Miljömålsberedningens uppdrag var att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion med ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt. Miljömålsberedningen föreslog bland annat mål för exportens klimatnytta och konsumtionens klimatpåverkan. Betänkandet bereds i Regeringskansliet.

Stockholm 28 juni 2023

Romina Pourmokhtari

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.