Konsekvenserna av ett nytt vapendirektiv

Skriftlig fråga 2015/16:1171 av Daniel Bäckström (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-29
Överlämnad
2016-05-02
Anmäld
2016-05-10
Svarsdatum
2016-05-11
Sista svarsdatum
2016-05-11
Besvarad
2016-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Att EU ser över vapendirektivet är viktigt, men flera delar i förslaget riskerar endast att bidra till orimlig byråkrati, till att vanliga jaktvapen blir olagliga, utan att någon effekt nås vad det gäller syftet med översynen, att effektivt motverka terrorism och organiserad brottslighet. I stället för att man når ökad säkerhet riskerar hundratusentals svenska jägare och sportskyttar hamna i kläm.

Förhandlingarna pågår nu i EU. Regeringen har från början sagt sig driva en linje om att inte försvåra för vanliga jägare och sportskyttar i Sverige. Men när nu förhandlingarna påbörjats kommer det oroande signaler att Sverige skulle ha vänt.

För snart en månad sedan presenterade en av förhandlarna i Europaparlamentet, Bodil Valero (MP), sin position, en position att bejaka krav på regelbundna medicinska tester och förbud mot halvautomatiska vapen. Hon driver för egen del att det ska införas ett krav på obligatorisk försäkring, ett förslag som inte genomgått någon form av konsekvensanalys. Det är tydligt att ett av regeringspartierna verkar driva en helt annan linje i Europaparlamentet än i regeringen.

Nu rapporteras det dessutom att regeringen i förhandlingar med andra medlemsländer verkar ha bytt fot och gått utöver det mandat man fått i riksdagens EU-nämnd. Uppgifter har framkommit om att regeringen bland annat accepterat förbud mot halvautomatiska vapen och tidsbegränsade vapenlicenser.

Ska vi bli framgångsrika i vår kamp mot terror och organiserad brottslighet handlar det inte bara om att göra saker, utan om att göra rätt saker. Då måste vi stärka det arbete som kan ge resultat, nämligen kampen mot illegala vapen och vapensmuggling. Där finns det delar i förslaget från kommissionen som kan bidra i det arbetet. I stället för att vi ska belasta polis, myndigheter och vanliga människor med all den byråkrati som exempelvis tidsbegränsade licenser och obligatoriska läkarundersökningar skulle innebära måste arbetet fokuseras på kampen mot de grupper som använder illegala vapen för brott och terror, inte på åtgärder som försvårar för museer, jägare och sportskyttar. Det är en ambition som regeringen sagt sig ha, men signalerna från ett av regeringspartierna och från förhandlingarna tyder på det motsatta.

Min fråga till statsrådet är därför:

 

Avser regeringen att förbjuda halvautomatiska vapen, och på vilket sätt bedömer statsrådet att detta kommer att påverka jägare och sportskyttar?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1171 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju/2016/03508/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1171 av Daniel Bäckström (C) Konsekvenserna av ett nytt vapendirektiv

Daniel Bäckström har frågat om regeringen avser förbjuda halvautomatiska vapen, och på vilket sätt jag bedömer att detta kommer att påverka jägare och sportskyttar.

Regeringen har sedan kommissionen presenterade förslaget till reviderat vapendirektiv varit konsekvent och tydlig i sin inställning till förslaget.

Regeringens inställning är att särskilda kontrollnivåer ska gälla för vissa särskilt farliga vapentyper som erfarenhetsmässigt kommit till användning vid terrorattentat och andra grova våldsbrott, t.ex. helautomatiska vapen och vapen som till sitt funktionssätt liknar eller kan modifieras till att bli helautomatiska vapen. Denna linje har regeringen fått enhälligt stöd för i riksdagen och det är den linje vi driver i förhandlingarna. Samtidigt verkar regeringen med kraft i förhandlingarna för att regelverket för skjutvapen inte ska bli onödigtvis betungande eller begränsande för enskilda tillståndshavare. Detsamma gäller de som verkar i de frivilliga försvarsorganisationerna.

Regeringen har lämnat konkreta textförslag till ordförandeskapet och kommissionen för att regelverket ska bli mer flexibelt. Kommissionen föreslag till förbud för helautomatiska vapen och för halvautomatiska vapen som liknar helautomatiska har också föranlett regeringen att kräva ändringar, undantag och förtydliganden. Det avspeglas nu också i de nya textförslag som diskuteras.

Sammantaget har Sverige en offensiv och väl förankrad ståndpunkt i förhandlingarna. På så sätt tar regeringen på bästa sätt tillvara svenska enskilda och allmänna intressen.

Stockholm den 11 maj 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.