Till innehåll på sidan

Konsekvenser för näringslivet av lagstiftningen om id-krav

Skriftlig fråga 2015/16:648 av Anders Åkesson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-20
Överlämnad
2016-01-21
Anmäld
2016-01-22
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Regeringens beslut om att införa id-krav får stora ekonomiska konsekvenser för näringslivet i Öresundsregionen. Ett exempel är färjetrafiken, som drabbas hårt ekonomiskt i och med att själva kontrollen ska utföras av rederierna och att den svenska staten varit tydlig med att någon ekonomisk kompensation för detta inte kommer att utgå. Dessutom sker ett visst inkomstbortfall till följd av att färre personer kan komma att ta färjan över Sundet.

Åsikter från näringslivets i regionen tyder på en stor oro för de långsiktiga konsekvenserna för Öresundsregionen och för att de sedan länge upparbetade och goda dansk-svenska bilaterala relationerna nu hotas.

Min fråga till statsrådet är med anledning av detta:

 

Hur avser statsrådet att hantera de kostnader och konkurrensnackdelar som drabbar operatörer verksamma i Öresundsregionen, och hur ser statsrådet på de mer långsiktiga konsekvenserna för regionens utveckling?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:648 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/00508/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:648 av Anders Åkesson (C) Konsekvenser för näringslivet av lagstiftningen om id-krav

Anders Åkesson har frågat mig hur jag avser att hantera de kostnader och konkurrensnackdelar som drabbar operatörer verksamma i Öresundsregionen och hur jag ser på de mer långsiktiga konsekvenserna för regionens utveckling.

Bakgrunden till beslutet om ID-kontroller var att regeringen bedömde att viktiga samhällsfunktioner var hotade med anledning av det stora antalet asylsökande och bestämmelserna syftar till att säkerställa att grundläggande samhällsfunktioner inte hotas.

Jag har stor förståelse för att såväl resenärer som transportörer drabbas på flera olika sätt av de nyligen införda ID-kontrollerna vid resa med buss, tåg eller färja från Danmark till Sverige.

Den principiella utgångspunkten för kostnadsökningar orsakade av lagstiftning är att berörda aktörer står för sina egna kostnader. Som exempel kan nämnas säkerhetsbetingade bestämmelser eller skatter på drivmedel. I frågan om ID-kontrollerna ser vi dock att kostnaderna specifikt drabbar operatörer enbart på grund av att de bedriver trafik inom ett visst geografiskt område och det finns därmed särskilda skäl att utvärdera effekterna.

Förordningen (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet trädde i kraft den 4 januari 2016 och gäller som längst i sex månader. Regeringen har vid behov möjlighet att fatta nytt beslut om ID-kontroller. Regeringens avsikt är dock att bestämmelserna inte ska gälla för längre tid än vad som är nödvändigt för att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner inte hotas.

Påverkan på näringslivet och utvecklingen i regionen blir givetvis mindre om kontrollerna blir kortvariga, men det är i dag inte möjligt att säga hur länge behovet av ID-kontrollerna kvarstår.

Stockholm den 26 januari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.