Till innehåll på sidan

Konsekvenser av fossilfri ståltillverkning i norra Sverige

Skriftlig fråga 2020/21:2031 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-03-01
Överlämnad
2021-03-02
Anmäld
2021-03-03
Svarsdatum
2021-03-10
Sista svarsdatum
2021-03-10
Besvarad
2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I slutet av februari 2021 gick ett pressmeddelande ut om att företaget H2 Green Steel ska påbörja bygget av en storskalig anläggning för fossilfri ståltillverkning utanför Boden med produktionsstart 2024. Projektet är stort i både ambition och omfattning. Det förväntas tillföra runt 1 500 direkta arbetstillfällen i Norrbotten och öka Sveriges nettoexportvärde med cirka 30 miljarder kronor.

Så långt allt gott. Men tidigare i september 2020 skrev ledande företrädare för Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner och Länsstyrelsen i Norrbottens län följande i en artikel: I en framtid, som finns alldeles runt hörnet, kommer Norrland inte längre vara en energikälla varifrån man obehindrat kan skicka väldigt stora mängder el till södra Sverige. Norra Sverige kommer att bli världsledande i den gröna omställningen – därför måste även allt mer av den el som produceras här i norr användas just här.

Skribenterna skrev detta med hänvisning till bland annat Hybrit, ett partnerskap mellan Vattenfall, LKAB och SSAB, som också satsar på produktion av fossilfritt stål. Hybrit kommer enligt artikeln att i full produktion förbruka 10 procent av dagens svenska elförbrukning. Denna artikel skrevs alltså innan H2 Green Steels besked nu i februari.

Samtidigt som en rad kärnkraftsreaktorer stängs ned under den rödgröna regeringen har myndigheter och stat inte fått fram nya ledningar eller ny elproduktion i söder.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka konsekvenser ser statsrådet att de nya mycket elintensiva projekten i norr får för södra Sveriges tillgång av el, och vidtar statsrådet några åtgärder?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2031 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2021/00713 I2021/00741 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2003 av Lotta Olsson (M) Elenergi från Norrland och fråga 2020/21:2031 av Hans Wallmark (M) Konsekvenser av fossilfri ståltillverkning i norra Sverige

Lotta Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att elområde 3 och 4 för tillgång till tillräckligt stabil energi samtidigt som den kraftiga industriutbyggnaden i Norrland fortskrider. Hans Wallmark har frågat mig vilka konsekvenser jag ser av att de nya mycket elintensiva projekten i norr får för södra Sveriges tillgång av el, och om jag vidtar några åtgärder. Jag väljer att svara på frågorna i ett sammanhang.

Jag vill börja med att förtydliga att andelen elproduktion från vattenkraften inte minskar som Lotta Olsson framhåller. Under 2019 var elproduktionen från vattenkraft högre än under åren 2016, 2017, 2018 och sett till andel av den totala elproduktionen har den legat relativt stabilt under de senast åren. Samtidigt pågår omfattande investeringar i vindkraft i norra Sverige som bidrar till att möta det ökade elbehovet inom industrin.

Vad gäller möjlighet att även i framtiden tillgodose elbehoven i södra Sverige så ser jag flera lösningar på det, framförallt en utbyggnad av förnybar elproduktion och förstärkningar i transmissionsnäten för bättre elöverföring genom landet. Vidare indikerar de långsiktiga scenarierna från Statens energimyndighet att även kärnkraften förväntas utgöra en del av energimixen under överskådlig framtid.

Jag vill även lyfta arbetet med att ta fram en nationell elektrifieringsstrategi som har påbörjats. Strategin kommer att ta ett helhetsgrepp om förutsättningarna i hela energisektorn för att bidra till klimatmålen 2030, 2040 och 2045. I arbetet kommer det ökade elbehov som elektrifiering av industrin medför att beaktas. Strategin ska bidra till en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering.

Stockholm den 10 mars 2021

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.