Karensavdraget

Skriftlig fråga 2019/20:1246 av Nooshi Dadgostar (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-04-21
Överlämnad
2020-04-22
Anmäld
2020-04-23
Svarsdatum
2020-04-29
Sista svarsdatum
2020-04-29
Besvarad
2020-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Efter påtryckningar från bland andra Vänsterpartiet meddelade regeringen den 13 mars att den tillfälligt slopar karensavdraget. Beslutet motiveras med att man vill att människor ska stanna hemma från arbetet när de är sjuka och därmed minska smittspridning under den pågående coronapandemin.

Vänsterpartiet har länge krävt att karensavdraget slopas. Vi menar att människor som är sjuka inte ska tvingas gå till arbetet för att få ihop sin ekonomi. Karensavdraget infördes under 90-talskrisen för att minska statens utgifter. I dag är vi i ett helt annat läge. Trots det är Sverige det enda landet i Norden som har karensavdrag. Därför välkomnade vi regeringens beslut och hoppas att karensadraget nu kan slopas permanent.

Det som beskrivs som en slopad karensdag är dock i själva verket en möjlighet att ansöka retroaktivt om ersättning för karens. Ersättningen uppgår till 700 kronor för löntagare. I Aftonbladet beskriver undersköterskan Marie effekterna av avdraget för henne. Med en grundlön på drygt 24 000 kronor hade hennes arbetsgivare dragit 1 095 kronor för karensdagen. Karensersättningen på 700 kronor blev 490 kronor efter skatt.

För att motivera människor att stanna hemma från arbetet när de är sjuka, och på så vis minska smittspridningen, bör givetvis den ekonomiska kompensationen vara fullständig. Att ekonomiskt straffa dem som tar sitt ansvar för att stoppa spridningen av pandemin är en märklig åtgärd i dessa tider.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser regeringen höja karensersättningen och ta bort karenesavdraget permanent?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1246 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)S2020/03567/SF

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1246 av Nooshi Dadgostar (V)
Karensavdraget

Nooshi Dadgostar har frågat mig om regeringen avser att höja karensersättningen och ta bort karensavdraget permanent.

Regeringen aviserade den 13 mars att karensavdraget tillfälligt slopas. I den nya förordningen beslutades att en försäkrad efter ansökan till Försäkringskassan ska kunna få sjukpenning för en dag som kompensation för karensavdraget från sjuklönen. Sjukpenningen kommer att lämnas till alla som fått ett karensavdrag på sjuklönen. Beloppet är 700 kr för alla. Det krävs inte att det har fastställts en sjukpenninggrundande inkomst. Eftersom en ansökan fordras krävs ingen anmälan till Försäkringskassan.

För övriga såsom anställda som inte kan få sjuklön eller arbetslösa lämnas sjukpenning utan avdrag för karensbelopp.

För att minska smittspridningen är det oerhört viktigt att den som är sjuk stannar hemma. För att underlätta för människor att göra så lämnas ersättning för karensavdrag och karensdagar tillfälligt i form av sjukpenning. Det innebär en stor belastning för Försäkringskassan att betala ut sjukpenning i väldigt många fall. För att detta ska vara möjligt utan allt för långa handläggningstider lämnas en schablonersättning.

Den aktuella situationen har krävt exceptionella åtgärder och insatser som har hanterats mycket snabbt. Det har varit viktigt också för att åtgärderna ska få effekt. Frågan om karensen är en sådan åtgärd som var viktig att få på plats snabbt för att minska smittspridningen i samhället. Det har funnits flera sätt att lösa detta men vi har valt det som har varit tekniskt möjligt snabbast och som också ger möjlighet för den försäkrade att få ersättningen för karensen inom en rimlig tid.

Den rådande situationen har aktualiserat viktiga diskussioner om sjukförsäkringens funktionssätt. När vi har tagit oss igenom denna mycket utmanande period är jag beredd att diskutera olika förslag för att säkerställa den ekonomiska tryggheten för människor som drabbas av sjukdom och ohälsa.

Stockholm den 29 april 2020

Ardalan Shekarabi

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.